Energietoeslag 2023

LET OP!     ENERGIETOESLAG 2023: OPNIEUW AANVRAGEN!

Huishoudens met een laag inkomen (tot 130% van de geldende bijstandsnorm of tot 130% van de  AOW-norm) kunnen tot en met 31 december 2023 een energiebijdrage van € 500 aanvragen bij de

Gemeente Breda De meeste mensen met een bijstandsuitkering hebben de energiebijdrage al automatisch op hun rekening ontvangen.

Uw netto maandinkomen zonder vakantiegeld moet laag zijn.

De bedragen die gelden per 1 januari 2023 zijn:

Vanaf de pensioengerechtigde leeftijd

Netto maandinkomen niet hoger dan

Alleenstaande € 1760

Gehuwd/samenwonend € 2395

Gevraagde bewijsstukken

• Bewijs van uw maandelijks te betalen energielasten. Op dit bewijs moet het adres staan en de naam van de persoon die de energierekening moet betalen.

• Laatste bankafschrift met zichtbaar rekeningnummer en naam. Op deze bankrekening zal, als u er recht op heeft, de energiebijdrage gestort worden.

• Kopieën van alle inkomsten van u en uw eventuele partner van de afgelopen 3 maanden.

Als u denkt ook in aanmerking te komen voor de energietoeslag, ga dan naar de site

www.breda.nl/energietoeslag .

Op deze site staat een digitaal aanvraagformulier. U kunt ook een papieren aanvraagformulier opvragen bij de gemeente via telefoonnummer 14 076.

Komt u er niet uit, dan kunt u altijd een beroep doen op onze belastinginvullers en/of ouderenadviseurs.

Scroll naar boven