Activiteiten

Activiteit bestuur 2018

Activiteit:   Biljarten Carembole  spelsoort driebanden

Coordinator06-

Dijo van Gils

06-24954211

Secretaris

 

 

Penningmeester

Rien v.d. Avoird

076-5413223

 

 

 

 

 

 

Bestuursafgevaardigde

Wender de Beet

076-5417407

Copyright © 2017. All Rights Reserved.