Activiteiten

Info Bridge Alert'99

Deze bridgeclub is opgericht in mei 1999.

Toegewezen bestuurslid Rienus Huijbregts 06-25008445                

Eigen Bestuur;

Voorzitter dhr. A. Marijnes                                       tel: 5875654

Secretaris Mw. P. Sweep                                          tel: 5416869

Penningmeester Mw. Corrie Marijnes                        tel: 5875654

Eigen bijdrage € 15,00 per jaar en spelen op dinsdagavond van 19.00 uur - 22.30 uur.

Iedere dinsdagavond in competitieverband vanaf 19.15 uur van september tot en met april

Momenteel hebben we 26 vaste leden. De eigen bijdrage wordt besteed aan scorekaarten en verder is er aandacht bij overlijden, ziekte e.d. door middel van een bloemetje of leuke kaart. Twee maal per jaar zoals met kerst en de afsluiting van de periode is er een bridgedrive. Dit wordt aangekleed met vele lekkere hapjes en een drankje. Bij afmelding hoeft men niet voor een invaller te zorgen. Ons motto is gezelligheid en proberen dit te behouden.

Copyright © 2017. All Rights Reserved.