Computer project

Cursus aanbod Computerproject na- voojaar 2019-2020

Cursusaanbod computerproject

KBO Prinsenbeek najaar 2019 / voorjaar 2020

Voor iedereen die het digitale tijdperk wil betreden of verrijken, hebben wij voor u weer een cursus aanbod. U zult merken dat het werken met een computer of tablet/iPad de deuren tot heel veel informatiebronnen opent en dat u daar veel plezier aan kunt beleven. KBO Prinsenbeek biedt u de gelegenheid  - onder deskundige begeleiding en in een ontspannen sfeer -  de benodigde kennis en vaardigheden op te doen. U moet het natuurlijk wel allemaal zelf doen en daarbij is thuis veel oefenen een absolute voorwaarde.

 Wij bieden  u   - uiteraard bij voldoende deelname -   de volgende cursussen aan.

Lees meer...

Inschrijfformulier cursus voor-najaar 2019-2020

 

COMPUTERPROJECT KBO afdeling PRINSENBEEK

INSCHRIJVING CURSUSCYCLUS NAJAAR 2019 - VOORJAAR 2020

 

Het nieuwe aanbod voor de computercursussen voor de komende wintermaanden zijn vastgesteld.  Belangstellenden kunnen zich via dit beschikbare formulier aan melden voor één of meerdere van die cursussen. Indien u van deze mogelijkheid gebruik wenst te maken gelieve u dit formulier verder in te vullen en in te leveren bij de Zilverberk, Schoolstraat 9 te (4841 XC) Prinsenbeek.

Ondergetekende
Naam: ………………………………………………. Voornaam: ……………………… M/V


Geboortedatum: …………………………. Adres: ……………………………………………..


Postcode: ……………………. Woonplaats: ……………………………… Tel.:……………………


e-mailadres: …………………………………… KBO Lid ja/nee.  

wil graag aan de volgende computercursus (aankruisen wat van toepassing is) deelnemen:

1  □ Basiscursus Windows 10 (voor beginners) Maandag                                               
2  □ Basiscursus Windows 10 (voor beginners) Woensdag                                             
3  □ Werken met Tablet Samsung voor beginners als ook met enige ervaring      
4  □ Werken met iPad (Apple) voor beginners als ook met enige ervaring                                                  
5  □ Workshop digitaal beheer (Hoe maak ik mappen, opslaan en Back-up’s etc.)                                    
6  □ Cursus Calc   (voorheen Excel)      

7  □ Cursus Impress (voorheen PowerPoint)
8  □ Cursus Writer (voorheen Word)     
9  □ Gebruik mobiele Telefoon (Apple of overige Android telefoons)                                                                    

Eventuele andere ideeën voor Cursussen/Workshops………………………………………….!!


Datum:                                                                                  Handtekening:

Dit formulier kunt u inleveren bij de Zilverberk, Schoolstraat 9, 4841 XC Prinsenbeek. U kunt dit formulier ook bij de coördinator D.J. van Gils, Markt 11A 4841 AA Prinsenbeek afgeven of in de brievenbus doen.

Dit is het definitieve cursusaanbod voor het najaar 2019 / voorjaar 2020.    

Computer cursussen najaar 2018/ voorjaar 2019

Cursusaanbod computerproject

KBO Prinsenbeek najaar 2018 / voorjaar 2019

Voor iedereen die het digitale tijdperk wil betreden of verrijken, hebben wij voor u weer een cursus aanbod. U zult merken dat het werken met een computer of tablet/iPad de deuren tot heel veel informatiebronnen opent en dat u daar veel plezier aan kunt beleven. KBO Prinsenbeek biedt u de gelegenheid  - onder deskundige begeleiding en in een ontspannen sfeer -  de benodigde kennis en vaardigheden op te doen. U moet het natuurlijk wel allemaal zelf doen en daarbij is thuis veel oefenen een absolute voorwaarde.

Lees meer...

Inschrijfformulier computer project 2018/2019

COMPUTERPROJECT KBO afdeling PRINSENBEEK

INSCHRIJVING CURSUSCYCLUS NAJAAR 2018 - VOORJAAR 2019

Het nieuwe aanbod voor de computercursussen voor de komende wintermaanden zijn vastgesteld.  Belangstellenden kunnen zich via dit beschikbare formulier aan melden voor één of meerdere van die cursussen. Indien u van deze mogelijkheid gebruik wenst te maken gelieve u dit formulier verder in te vullen en in te leveren bij de Zilverberk, Schoolstraat 9 te (4841 XC) Prinsenbeek.

Ondergetekende
Naam: ………………………………………………. Voornaam: ……………………… M/V
Geboortedatum: …………………………. Adres: ……………………………………………..
Postcode: ……………………. Woonplaats: ……………………………… Tel.:……………………
e-mailadres: …………………………………… KBO Lid ja/nee.  

wil graag aan de volgende computercursus (aankruisen wat van toepassing is) deelnemen:

1  □ Basiscursus Windows 10 (voor beginners)                                               
2  □ Basiscursus Windows 10 (voor beginners)                                               
3  □ Cursus Calc   (voorheen Excel)      
4  □ Cursus Impress (voorheen PowerPoint)                                                                
5  □ Werken met Tablet Samsung voor beginners als ook met enige ervaring                                                     
6  □ Werken met iPad (Apple) voor beginners als ook met enige ervaring
7  □ Workshop digitaal beheer (Hoe vind ik m’n foto’s etc.)               
8  □ Workshop fotografie module 1 oriëntatie op fotografie                         

9  □ Workshop fotografie module 2 fotobewerking                   
10 Workshop fotografie module 3 fotoboek etc.                                                      
11 Cursus Writer (voorheen Word)                                        
12□ Nieuwe Items,  

□ Plakken, Knippen en Kopiëren.                                                                                                     

□ Internetbankieren.                                                                                                                             

□ Telefoon Apple of overige Android telefoons                                                                        

 □ Digid Mijn overheid                                                                                                   

□ Wachtwoorden  

Eventuele andere ideeën voor Cursussen/Workshops………………………………………….!!


Datum:                                                                                  Handtekening:

Dit formulier kunt u inleveren bij de Zilverberk, Schoolstraat 9, 4841 XC Prinsenbeek.

U kunt dit formulier ook bij de coördinator D.J. van Gils, Markt 11A 4841 AA Prinsenbeek afgeven of in de brievenbus doen.

Dit is het definitieve cursusaanbod voor het najaar 2018 en voorjaar 2019.

Activiteit bestuur 2018

Activiteit:   Computerproject

Voorzitter

Wim Batist

076-5415173

Coördinator

Dijo van Gils

06-24954211

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bestuursafgevaardigde

Wim Batist

076-5415173

Copyright © 2017. All Rights Reserved.