Activiteiten

Inschrijfformulier cursus voor-najaar 2019-2020

 

COMPUTERPROJECT KBO afdeling PRINSENBEEK

INSCHRIJVING CURSUSCYCLUS NAJAAR 2019 - VOORJAAR 2020

 

Het nieuwe aanbod voor de computercursussen voor de komende wintermaanden zijn vastgesteld.  Belangstellenden kunnen zich via dit beschikbare formulier aan melden voor één of meerdere van die cursussen. Indien u van deze mogelijkheid gebruik wenst te maken gelieve u dit formulier verder in te vullen en in te leveren bij de Zilverberk, Schoolstraat 9 te (4841 XC) Prinsenbeek.

Ondergetekende
Naam: ………………………………………………. Voornaam: ……………………… M/V


Geboortedatum: …………………………. Adres: ……………………………………………..


Postcode: ……………………. Woonplaats: ……………………………… Tel.:……………………


e-mailadres: …………………………………… KBO Lid ja/nee.  

wil graag aan de volgende computercursus (aankruisen wat van toepassing is) deelnemen:

1  □ Basiscursus Windows 10 (voor beginners) Maandag                                               
2  □ Basiscursus Windows 10 (voor beginners) Woensdag                                             
3  □ Werken met Tablet Samsung voor beginners als ook met enige ervaring      
4  □ Werken met iPad (Apple) voor beginners als ook met enige ervaring                                                  
5  □ Workshop digitaal beheer (Hoe maak ik mappen, opslaan en Back-up’s etc.)                                    
6  □ Cursus Calc   (voorheen Excel)      

7  □ Cursus Impress (voorheen PowerPoint)
8  □ Cursus Writer (voorheen Word)     
9  □ Gebruik mobiele Telefoon (Apple of overige Android telefoons)                                                                    

Eventuele andere ideeën voor Cursussen/Workshops………………………………………….!!


Datum:                                                                                  Handtekening:

Dit formulier kunt u inleveren bij de Zilverberk, Schoolstraat 9, 4841 XC Prinsenbeek. U kunt dit formulier ook bij de coördinator D.J. van Gils, Markt 11A 4841 AA Prinsenbeek afgeven of in de brievenbus doen.

Dit is het definitieve cursusaanbod voor het najaar 2019 / voorjaar 2020.    

Copyright © 2017. All Rights Reserved.