Zangkoor Viva La Musica

Jaarverslag 2019

Jaarverslag 2019 van Gemengd koor Viva la Musica.

Van 09.30 tot 11.30 is er elke maandag koorrepetitie in de Zilverberk Prinsenbeek; ook het sociale aspect van Viva la Musica komt aan bod tijdens het halfuurtje koffiepauze.

Mevrouw Ans Hage is dirigent; muzikale ondersteuning wordt verleend door pianist Bert Brouwer.

Door overlijden is afscheid genomen van één van de leden, door blijvend lichamelijk minder worden na ziekte hebben twee leden het lidmaatschap moeten opzeggen; er is één nieuw lid bijgekomen waardoor het aantal eind 2019 staat op 38.

Ook dit jaar hebben wij genoten van een gezellig samenzijn in het Veehandelshuis. Tijdens de maaltijd hebben een aantal leden zelf gemaakte liedjes ten gehore gebracht en heeft Bert Brouwer (onze pianist) het gezelschap vermaakt met leuke “meezingmuziek”.

Tijdens de vakantie van onze pianist heeft Marijke Dickens Viva la Musica een aantal weken muzikaal begeleid.

In 2019 heeft Viva la Musica een aantal maal opgetreden; het was te gast in Verzorgingshuis Thebe Hagedonk in Prinsenbeek; tijdens de mis t.g.v. 65-jarig bestaan van de KBO; in het Verzorgingshuis Oosterheem in Oosterhout en het Verzorgingshuis Thebe Lucia; ook aan de adventsvieringen van KBO Prinsenbeek heeft Viva la Musica meegewerkt. Ter opluistering van het feest t.g.v. het 50-jarig huwelijk van onze pianist heeft het koor opgetreden met een speciaal door het bruidspaar gekozen lied. Voor het komend jaar staan al aantal optredens genoteerd.   

Lia Spijkers houdt nog steeds de presentielijst bij;  en bijgestaan door Ricky Elich let Lya Vermeulen nog steeds op de financiën.

Prinsenbeek, 12 januari 2020.

Jaarverslag 2018

Jaarverslag 2018 van Gemengd koor Viva la Musica.

Elke maandagmorgen van 09.30 uur tot 11.30 uur wordt er gerepeteerd in de Zilverberk Prinsenbeek.

Viva la Musica staat onder leiding van dirigent Ans Hage; de muzikale ondersteuning wordt gegeven door pianist Bert Brouwer.

Het afgelopen jaar is door overlijden van één van de leden afscheid genomen, terwijl door ziekte twee leden het lidmaatschap hebben opgezegd; er zijn drie nieuwe leden bijgekomen waardoor het aantal eind 2018 staat op 40.

Gedurende het afgelopen jaar heeft Viva la Musica een aantal maal opgetreden; het was te gast in Verzorgingshuis Het Anbarg in Etten Leur, Seniorenresidentie Ruitersbos in Breda, Woon-zorgcentrum Heksenwiel Breda, Verzorgingshuis Thebe Hagedonk in Prinsenbeek en tijdens de adventsvieringen van KBO Prinsenbeek.

Om deze activiteiten te realiseren is er een “Commissie Kooroptredens” in het leven geroepen met als leden Anton Muller, Cocky Platenburg en Theo van Houten.

Ter navolging van 2017 heeft het bestuur ook in het afgelopen jaar weer een gezamenlijke “etentje” georganiseerd in Het Veehandelshuis Prinsenbeek, waar afscheid werd genomen van de secretaris Wijnand Broeders; de 2e secretaris Lia Spijkers heeft zijn taak overgenomen; zij houdt ook de presentielijst bij en aan de hand daarvan stuurt zij felicitatie en bemoedigingberichtjes naar hen die het nodig hebben.

Viva la Musica heeft niet alleen de functie van met elkaar zingen maar ook op sociaal vlak is het een belangrijk gebeuren onder de ouderen in Prinsenbeek.

Prinsenbeek, 9 januari 2019.

 
 
 
 
 

 

 

 

Activiteit bestuur

Activiteit:   Koor Viva la Musica

Voorzitter

Huub van ’t Westeinde

076-5146626

Secretaris

Lia Spijkers

076-5417686

Penningmeester

Lia Vermeulen

06-80046211

Dirigente

Ans Hage

076-5413095

Pianist

Bert Brouwer

 

Bestuursafgevaardigde

Louis Smits

076-5412628

Jaarverslag 2017

                                             JAARVERSLAG    2017

                                    Gemengd Koor “ Viva la Musica “ .

 

Op maandagochtend, van 9.30 tot 11.30 uur, hebben de goed bezochte repetities in de Zilverberk weer plaats gevonden. Onder leiding van onze dirigente Ans Hage en met begeleiding op piano door Bert Brouwer wordt serieus geoefend, zonder dat dat ten koste gaat van de gezelligheid. Natuurlijk zijn ook de sociale contacten heel belangrijk. Er wordt heel wat bijgepraat voor en na de repetitie, maar vooral tijdens de koffiepauze. Ook in 2017 was er weer heel wat lief en leed te delen. Voor het eerst in jaren is er in het voorjaar een gezellig samen zijn en een etentje georganiseerd voor de koorleden. Een aantal koorleden hebben bij die gelegenheid laten zien dat ze niet alleen kunnen zingen maar ook op een verdienstelijke manier iedereen kunnen vermaken.

In 2017 heeft het koor weer diverse uitvoeringen verzorgd. In het voorjaar heeft het koor in Hagedonk een optreden verzorgd. De intentie was om in december daar ook een Kerstprogramma te presenteren maar helaas is dat door omstandigheden niet gelukt. Voor de KBO werden twee advent vieringen muzikaal verzorgd.  Op de Kulturele Amateur Manifestatie ( KAM ) in het Chassé Theater heeft het koor weer een eigen programma gebracht. Deze keer zelfs in de grote zaal wat toch een aparte ervaring is.

Ondanks het vertrek van een aantal leden is het aantal leden vrijwel gelijk gebleven. Maar nieuwe leden zij nog steeds van harte welkom. U kunt zich oriënteren en sfeer proeven door een keer, tijdens de repetitie op maandagochtend in de Zilverberk, langs te komen.             

Jaarverslag 2016

GEMENGD KOOR “ VIVA LA MUSICA “

Op maandagochtend, van 9.30 tot 11.30 uur, hebben de goed bezochte repetities in de Zilverberk weer plaats gevonden. Onder leiding van onze dirigente Ans Hage en met begeleiding op piano door Bert Brouwer wordt serieus geoefend, zonder dat dat ten koste gaat van de gezelligheid. Natuurlijk zijn ook de sociale contacten heel belangrijk. Er wordt heel wat bijgepraat voor en na de repetitie, maar vooral tijdens de koffiepauze. Ook in 2016 was er weer heel wat lief en leed te delen.

 

In 2016 heeft het koor weer diverse uitvoeringen verzorgd.

Voor de KBO werden de gebedsdienst voor de jaarvergadering en twee advent vieringen muzikaal verzorgd.

Via de Regionale Bond van Ouderenkoren (REBO) werd deelgenomen aan een korenmiddag in Bergen op Zoom en in Made. 

Ook werd opgetreden voor demente bejaarden in Molenstaete. 

Op de Kulturele Amateur Manifestatie (KAM) in het Chassé Theater werd deze keer samen met het Senioren Orkest van Amor Musae opgetreden. Hiermee heeft het gezamenlijk optreden, na het jubileumconcert in De Drie Linden in 2015, een vervolg gekregen.

Op de website van de KBO www.kboprinsenbeek.nl zijn foto’s en filmfragmenten van het koor te vinden.

 

Ondanks het vertrek van een aantal leden is het aantal leden licht gestegen naar 43.

Maar nieuwe leden zij nog steeds van harte welkom. U kunt zich oriënteren en sfeer proeven door een keer, tijdens de repetitie op maandagochtend in de Zilverberk, langs te komen.             

                               

Copyright © 2017. All Rights Reserved.