Leden Service

Inschrijfformulier KBO Lidmaatschap 2018

Printen

FORMULIER 2018 LIDMAATSCHAP KBO AFDELING PRINSENBEEK.

VOOR EEN LIDMAATSCHAP BETAALT U € 22,00 PER PERSOON PER JAAR en is niet overdraagbaar

ONZE VOORKEUR GAAT UIT NAAR AUTOMATISCH BETALEN PER JAAR EN ZAL MEDIO JANUARI/FEBRUARI AFGESCHREVEN WORDEN.

DAAROM GELIJKTIJDIG GRAAG ONDERSTAANDE MACHTIGING INVULLEN.

DIT VOORKOMT EXTRA KOSTEN !!!!!!!!!!!

DE VOLGENDE GEGEVENS HEBBEN WIJ VAN U NODIG:

VOORLETTERS:……….………………………………………………………

ROEPNAAM:…………………………………………………………………..

NAAM:………………………………………………………………………..

ADRES:……………………………………..……………………………………

POSTCODE EN WOONPLAATS:……………………..…………………………….

GEBOORTEDATUM:………………………………………………………………..

E-MAIL ADRES:………………………………………………..

TELEFOONNUMMER:……………………………………………

INGANG LIDMAATSCHAP:   ……………………….. 2018.`                             Handtekening:                                                            

                                            DOORLOPENDE MACHTIGING                           SEPA

NAAM                                                  : KBO AFDELING PRINSENBEEK 

ADRES                                                 :SCHOOLSTRAAT 17

POSTCODE-WOONPLAATS              :4841 XC PRINSENBEEK

LAND                                                   :NEDERLAND     INCASSANT ID: NL98ZZZ201161930000

KENMERK MACHTIGING             : LIDMAATSCHAP KBO                                 

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan KBO Afd. Prinsenbeek doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven wegens contributie en uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van de KBO Afd. Prinsenbeek.

Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.

NAAM                                      : ___________________________________________________

ADRES                                    : ___________________________________________________

POSTCODE                             : ________________ WOONPLAATS: _____________________

LAND                                      : ___________________________________________________

REKENINGNUMMER(IBAN)      : NL__________________________________ BIC*: __________

PLAATS EN DATUM                 :______________________ HANDTEKENING : _____________             

*GEEN VERPLICHT VELD BIJ NL IBAN

Achterkant inschrijfformulier lidmaatschap KBO

 

In het kader van de nieuwe privacywetgeving genaamd AVG zijn wij verplicht u op de hoogte te stellen wat de KBO met uw gegevens doet:

De KBO afd. Prinsenbeek gebruikt de gegevens op het inschrijfformulier om u van informatie te kunnen voorzien; denk hierbij aan contributie-inning, verzenden en bezorgen van nieuwsbrief, bijhouden van activiteiten groepen, jubilarissen en uitnodigen met alle ten dienste staande media.

Al uw persoonsgegevens worden met de grootste zorgvuldigheid gebruikt en zullen niet aan derden zonder uw persoonlijke schriftelijke goedkeuring worden verstrekt. De gegevens zijn goed beveiligd en door slechts enkele bestuursleden te bereiken.

 Ik geef toestemming voor het vastleggen en verwerken van mijn gegevens voor het doel dat op dit aanmeld/inschrijfformulier wordt omschreven.

□  Ik ga akkoord met het privacy beleid van de organisatie zoals omschreven op [www.kboafdprinsenbeek.nl/alles over de kbo]

□  Ik geef toestemming voor het maken van foto’s tijdens [KBO -evenementen, activiteiten, wedstrijden] van onze organisatie en het gebruik hiervan op onze [website, beeldscherm, sociale media, flyers, posters, advertenties]

Voor vragen kunt u zich altijd wenden tot de ledenadministrateur.

 Formulier inleveren bij de Zilverberk of Schoolstraat 17, 4841 XC Prinsenbeek

Copyright © 2017. All Rights Reserved.