Leden Administratie

Inschrijfformulier KBO Lidmaatschap 2017

FORMULIER 2017 LIDMAATSCHAP KBO AFDELING PRINSENBEEK.

VOOR EEN LIDMAATSCHAP BETAALT U € 22,00 PER PERSOON PER JAAR. Dit lidmaatschap is niet overdraagbaar.

ONZE VOORKEUR GAAT UIT NAAR AUTOMATISCH BETALEN PER JAAR EN ZAL MEDIO JANUARI/FEBRUARI AFGESCHREVEN WORDEN.

DAAROM GELIJKTIJDIG GRAAG ONDERSTAANDE MACHTIGING INVULLEN.

DIT VOORKOMT EXTRA KOSTEN !!!!!!!!!!!

 

DE VOLGENDE GEGEVENS HEBBEN WIJ VAN U NODIG:

 

VOORLETTERS:……….………………………………………………………

 

ROEPNAAM:…………………………………………………………………..

 

NAAM:………………………………………………………………………..

 

ADRES:……………………………………..……………………………………

 

POSTCODE EN WOONPLAATS:……………………..…………………………….

 

GEBOORTEDATUM:………………………………………………………………..

 

E-MAIL ADRES:………………………………………………..

 

TELEFOONNUMMER:……………………………………………

 

INGANG LIDMAATSCHAP:    ……………………….. 2017.

 

 

 

NAAM                                                  : KBO AFDELING PRINSENBEEK

ADRES                                                 :SCHOOLSTRAAT  17

POSTCODE-WOONPLAATS         :4841 XC  PRINSENBEEK

LAND                                                   :NEDERLAND     INCASSANT ID: NL98ZZZ201161930000

KENMERK MACHTIGING             : LIDMAATSCHAP KBO                                 

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan KBO Afd. Prinsenbeek doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven wegens contributie en uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van de KBO Afd. Prinsenbeek.

Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.

 

  

NAAM                                      : ___________________________________________________

 

ADRES                                               : ___________________________________________________

 

POSTCODE                             : ________________ WOONPLAATS: _____________________

 

LAND                                      : ___________________________________________________

 

REKENINGNUMMER(IBAN)      : NL__________________________________ BIC*: __________

 

PLAATS EN DATUM                 :______________________ HANDTEKENING : _____________             

 

 

*GEEN VERPLICHT VELD BIJ NL IBAN

Formulier inleveren bij de Zilverberk of Schoolstraat 17, 4841 XC Prinsenbeek

Inschrijving KBO Lidmaatschap 2015

FORMULIER 2015 LIDMAATSCHAP KBO AFDELING PRINSENBEEK.

VOOR EEN LIDMAATSCHAP BETAALT U € 22,00 PER PERSOON PER JAAR.

ONZE VOORKEUR GAAT UIT NAAR AUTOMATISCH BETALEN PER JAAR EN ZAL MEDIO JANUARI/FEBRUARI AFGESCHREVEN WORDEN.

DAAROM GELIJKTIJDIG GRAAG ONDERSTAANDE MACHTIGING INVULLEN.

DIT VOORKOMT EXTRA KOSTEN !!!!!!!!!!!

 

DE VOLGENDE GEGEVENS HEBBEN WIJ VAN U NODIG:

 

VOORLETTERS:……….………………………………………………………

 

ROEPNAAM:…………………………………………………………………..

 

NAAM:………………………………………………………………………..

 

ADRES:……………………………………..……………………………………

 

POSTCODE EN WOONPLAATS:……………………..…………………………….

 

GEBOORTEDATUM:………………………………………………………………..

 

E-MAIL ADRES:………………………………………………..

 

TELEFOONNUMMER:……………………………………………

 

INGANG LIDMAATSCHAP:    ……………………….. 2015.

 

Tekstvak: DOORLOPENDE MACHTIGING					S€PA

 

NAAM                                                  : KBO AFDELING PRINSENBEEK

ADRES                                                 :SCHOOLSTRAAT  17

POSTCODE-WOONPLAATS         :4841 XC  PRINSENBEEK

LAND                                                   :NEDERLAND     INCASSANT ID: NL98ZZZ201161930000

KENMERK MACHTIGING             : LIDMAATSCHAP KBO                                 

 

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan KBO Afd. Prinsenbeek doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven wegens contributie en uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van de KBO Afd. Prinsenbeek.

Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.

 

 

 

 

 

 

 

 


NAAM                                      : ___________________________________________________

 

ADRES                                               : ___________________________________________________

 

POSTCODE                             : ________________ WOONPLAATS: _____________________

 

LAND                                      : ___________________________________________________

 

REKENINGNUMMER(IBAN)      : NL__________________________________ BIC*: __________

 

PLAATS EN DATUM                 :______________________ HANDTEKENING : _____________             

 

 

*GEEN VERPLICHT VELD BIJ NL IBAN

Formulier inleveren bij de Zilverberk of Schoolstraat 17, 4841 XC Prinsenbeek

 

Biks Blaos Festijn

VEEL LEDEN MAAKT STERK

De Katholieke Bond van Ouderen Prinsenbeek (KBO) organiseert in De Zilverberk vele activiteiten op het gebied van cultuur, educatie, ontmoeting, sport en zingeving. Dit varieert van lijndansen, koersbal, biljarten tot handwerken, kaarten, zang, etc. Ook worden er computer cursussen en voorlichting over verschillende onderwerpen zoals veiligheid en beveiliging, OV jaarkaart, GSM gebruik enzovoort gegeven.

Wat velen echter niet weten is dat de KBO Prinsenbeek (1300 leden) de belangen van senioren ouder dan 50 jaar op lokaal niveau behartigt. Iets wat steeds belangrijker wordt nu vele zaken uit de landelijke AWBZ regeling worden overgeheveld naar de lokale WMO uitvoeringsregelingen. Zo is de KBO Prinsenbeek vertegenwoordigd in onder andere de volgende commissies/werkgroepen:

  • WMO Klankbordgroep
  • Overleg ouderen beleid Breda (OOB)
  • Werkgroep Zorg
  • Opzet wijkteam i.s.m. Dorpsraad en anderen
  • Hulploket in Hagedonk samen met o.a. Dorpsraad, Thebe en WIJ

KBO Prinsenbeek is tevens aangesloten bij de KBO Brabant. Van KBO Brabant kunt u

onder andere de volgende diensten verwachten:

  • Algemene vraagbaakfunctie
  • Belangenbehartiging op provinciaal en landelijk niveau (in het bijzonder op het gebied van wonen, zorg, welzijn, mobiliteit en inkomen)
  • Juridisch loket
  • Maandelijks full colour magazine “ONS “

Steun ons en wordt lid van de KBO afdeling Prinsenbeek. De kosten bedragen 22,00 per jaar. Hierbij is inbegrepen het abonnement op het magazine ONS", dat 11 keer per jaar verschijnt.

Tevens kunt u zich aansluiten bij de diverse activiteiten die u wekelijks kunt vinden in Modern Prinsenbeek. Als kennismaking kunt u gratis eens meelopen bij onze activiteiten.

Als u zich nu aanmeldt betaalt u tot 1 januari a.s. geen contributie.

Nadere inlichtingen kunt u verkrijgen bij onze secretaris, Rienus Huijbregts, onder telefoonnummer 06-25008445 of bij de Zilverberk tijdens de openingsuren.

Ja, ik word lid van de KBO afd. Prinsenbeek:

Ondergetekende :

Naam: …………………………………………................…  

Roepnaam:……………………………………

Adres: ………………………………Postcode/woonplaats …………...............

man/vrouw                          geb. datum: ………………………………telefoonnr........................................

E-mail adres: …………………………………

geeft zich op als lid van de KBO Prinsenbeek en geeft bij deze volmacht om de jaarlijkse contributie af te schrijven van zijn/haar

rekening nummer   …………………………………                             Handtekening

Inschrijfformulier KBO Lidmaatschap 2016

FORMULIER 2016 LIDMAATSCHAP KBO AFDELING PRINSENBEEK.

VOOR EEN LIDMAATSCHAP BETAALT U

€ 22,00 PER PERSOON PER JAAR.

ONZE VOORKEUR GAAT UIT NAAR AUTOMATISCH BETALEN PER JAAR EN ZAL MEDIO JANUARI AFGESCHREVEN WORDEN.

DAAROM GELIJKTIJDIG GRAAG ONDERSTAANDE MACHTIGING INVULLEN.

DIT VOORKOMT EXTRA KOSTEN !!!!!!!!!!!

DE VOLGENDE GEGEVENS HEBBEN WIJ VAN U NODIG:

VOORLETTERS:……….………………………………………………………

ROEPNAAM:…………………………………………………………………..

NAAM:………………………………………………………………………..

ADRES:……………………………………..……………………………………

POSTCODE EN WOONPLAATS:……………………..…………………………….

GEBOORTEDATUM:………………………………………………………………..

E-MAIL ADRES:………………………………………………..

TELEFOONNUMMER:……………………………………………

INGANG LIDMAATSCHAP: ……………………….. 2016.

DOORLOPENDE MACHTIGING S€PA

NAAM : KBO AFDELING PRINSENBEEK

ADRES :SCHOOLSTRAAT 17

POSTCODE-WOONPLAATS :4841 XC PRINSENBEEK

LAND :NEDERLAND INCASSANT ID: NL98ZZZ201161930000

KENMERK MACHTIGING : LIDMAATSCHAP KBO

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan KBO Afd. Prinsenbeek doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven wegens contributie en uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van de KBO Afd. Prinsenbeek.

Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.

NAAM : ___________________________________________________

ADRES : ___________________________________________________

POSTCODE : ________________ WOONPLAATS: _____________________

LAND : ___________________________________________________

REKENINGNUMMER(IBAN) : NL__________________________________ BIC*: __________

PLAATS EN DATUM :______________________ HANDTEKENING : _____________

*GEEN VERPLICHT VELD BIJ NL IBAN

Formulier inleveren bij de Zilverberk of Schoolstraat 17, 4841 XC Prinsenbeek

Kamer van Koophandel nr. 20116193 Bankrekening: NL07 RABO 0142 5165 97

Lid worden?

FORMULIER 2013 LIDMAATSCHAP KBO AFDELING PRINSENBEEK.

VOOR EEN LIDMAATSCHAP BETAALT U € 22,00 PER PERSOON PER JAAR.

ONZE VOORKEUR GAAT UIT NAAR AUTOMATISCH BETALEN PER JAAR EN ZAL IN DE MAAND JANUARI AFGESCHREVEN WORDEN.

DAAROM GELIJKTIJDIG GRAAG EEN MACHTIGING INVULLEN.

DIT VOORKOMT EXTRA KOSTEN !!!!!!!!!!!

DE VOLGENDE GEGEVENS HEBBEN WIJ VAN U NODIG:

VOORLETTERS:.........................................................................

ROEPNAAM:.............................................................................

NAAM:...................................................................................

ADRES:......................................................................................

POSTCODE EN WOONPLAATS:............................................................

GEBOORTEDATUM:..........................................................................

E-MAIL ADRES:........................................................

TELEFOONNUMMER:...................................................

INGANG LIDMAATSCHAP:    ............................. 2013

BIJBEHOREND DOCUMENT IS DE MACHTIGINGSKAART

INLEVERADRES:  ZILVERBERK, SCHOOLSTRAAT 9

SECRETARIAAT:  SCHOOLSTRAAT 17

of mailen naar: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Copyright © 2017. All Rights Reserved.