Leden Service

Inschrijfformulier KBO afd Prinsenbeek 2020

 

SENIORENVERENIGING KBO PRINSENBEEK                                            www.kboprinsenbeek.nl                                                 Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.                    

 INSCHRIJFFORMULIER

VOOR INSCHRIJVING HEBBEN WIJ DE VOLGENDE GEGEVENS VAN U NODIG:

 

naam                                       :

voorletters                              :                                                                                                roepnaam:

adres                                       :

postcode en woonplaats           :

geboortedatum                       :

e-mail adres                            :                                                                                               telefoon:

INGANG LIDMAATSCHAP:                                                                                                         HANDTEKENING:

 

 

Voor een lidmaatschap betaalt u € 22,00 per persoon per jaar.
De contributie wordt jaarlijks geïnd in februari, waarbij onze voorkeur uitgaat naar automatisch betalen, ter voorkoming van extra kosten!
Hiertoe kunt u onderstaande machtiging invullen.
DOORLOPENDE MACHTIGING                                                                                
                    

KBO AFDELING PRINSENBEEK  

INCASSANT ID:                     NL98ZZZ201161930000

KENMERK MACHTIGING:       LIDMAATSCHAP KBO   

 

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan KBO Afd. Prinsenbeek doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank  om een bedrag van uw rekening af te schrijven wegens contributie en uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van de KBO Afd. Prinsenbeek.

Als u niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.

                 

 

naam                           :

adres                           :

postcode/woonplaats  :                                                                      land:

NUMMER BANKREKENING (IBAN):    NL

plaats en datum:                                            HANDTEKENING :

 

 

Formulier inleveren bij Ontmoetingscentrum De Zilverberk, Schoolstraat 9, 4841 XC Prinsenbeek

OOK ACHTERKANT van dit FORMULIER INVULLEN i.v.m. PRIVACYWET

 

 

PRIVACY

In het kader van de nieuwe privacywetgeving genaamd AVG zijn wij verplicht u op de hoogte te stellen over wat de KBO met uw gegevens doet:

De KBO afdeling Prinsenbeek gebruikt de gegevens op het inschrijfformulier om u van informatie te kunnen voorzien; denk hierbij aan contributie-inning, verzenden en bezorgen van nieuwsbrief, bijhouden van activiteiten-groepen, jubilarissen en uitnodigingen met alle ten dienste staande media.

Al uw persoonsgegevens worden met de grootste zorgvuldigheid gebruikt en zullen niet aan derden zonder uw persoonlijke schriftelijke goedkeuring worden verstrekt. De gegevens zijn goed beveiligd en zijn door slechts enkele bestuursleden te bereiken.

Onderstaande items aankruisen a.u.b.:

  Ik geef toestemming voor het vastleggen en verwerken van mijn gegevens voor het doel dat op dit aanmeld/inschrijfformulier wordt omschreven.

□   Ik ga akkoord met het privacy-beleid van de organisatie zoals omschreven op www.kboafdprinsenbeek.nl/alles over de kbo

□   Ik geef toestemming voor het maken van foto’s tijdens KBO-evenementen, activiteiten en wedstrijden van onze organisatie en het gebruik hiervan op onze website, beeldscherm, sociale media, flyers, posters, advertenties.

Voor vragen kunt u zich altijd wenden tot de ledenadministrateur.

Copyright © 2017. All Rights Reserved.