Jaargang 2020

Nieuwsbrief september 2020

 

* AGENDA

donderdag      10 september   Hoffmans inloop/verkoopshow                                 13.00-16.00 uur

vrijdag            25 september   Dansavond met muziek van DJ Twan                       19.30-22.30 uur

dinsdag           29 september   BINGO (op inschrijving)                                           13.30-16.30 uur

 

* DATA verschijnen NIEUWSBRIEF en ONS in 2020:

29 september, 27 oktober, 24 november

 

In augustus is De Zilverberk weer geopend na maanden gesloten te zijn geweest en hebben de meeste clubs hun activiteiten weer hervat. Tot nu toe is de heropening goed verlopen, over het algemeen houden alle leden zich goed aan de richtlijnen en zijn blij dat de Zilverberk weer, hoewel noodgedwongen met de nodige beperkingen, geopend is.

Gelukkig voldoet de installatie voor de luchtkwaliteit in de Zilverberk aan alle eisen en is er voldoende luchtverversing.

Wij zijn heel blij dat u zich zo goed houdt aan alle, soms lastige, maatregelen en willen u daarvoor heel hartelijk dankzeggen.

Ook heel veel dank aan onze beheerders voor het, soms meerdere keren op een dag, ombouwen van de zaal en/of zalen en de daarbij horende opvolging van hygiënische maatregelen. Dit vraagt een grote inzet en inspanning van hen en verdient een groot applaus.

Om open te kunnen blijven moeten we alert zijn en het virus geen kans geven. Daarom vragen wij u nogmaals u goed aan de volgende maatregelen te houden.     

            -Blijf thuis als u klachten heeft!

            -Geen toegang voor degene die klachten (ook lichte) heeft, zoals hoesten, niezen, keelpijn e.d.

            -Was handen met water en zeep voordat u van huis vertrekt.

            -Alle richtlijnen RIVM moeten opgevolgd worden: 1,5 meter afstand houden, geen handen schudden, gebruiken papieren zakdoekjes, niezen/hoesten in elleboog,

             handen wassen voor vertrek thuis en direct na afloop weer.

            -Handen ontsmetten/desinfecteren bij binnenkomst in Zilverberk, hiertoe is bij    de ingang desinfectiemateriaal beschikbaar; dit staat ook bij de toiletten.

            -Er mogen maximaal 2 personen tegelijkertijd in de garderobe zijn.

            -Neem plaats (vaste zitplaats is verplicht) en blijf zoveel als mogelijk zitten op dezelfde plaats.

            -Tafels en stoelen moeten in ieder geval op dezelfde plaats blijven staan, dus niet verschuiven! Sommige stoelen mogen/kunnen dus niet gebruikt worden.

            -Voor schoonmaak/desinfectie wordt De Zilverberk gesloten tussen 12.00 en 13.00 uur en tussen 17.00 en 18.00 uur.

            -Alle activiteitenclubs reinigen na afloop van de activiteit de eigen gebruikte materialen.

            -Koffie/thee en drankjes worden aan tafel geserveerd; probeer gepast te betalen.

Aan de besturen van de activiteitenclubs vragen wij nog de volgende 2 zaken:

            -minimaal 24 uur tevoren melden aan de beheerder als de activiteit niet doorgaat. Ook melden als er veel minder personen komen dan normaal. Dit i.v.m. het ombouwen van de zaal.

            -per keer te registreren op lijsten wie van de leden aanwezig is (lijsten 3 weken bewaren).

* GÉÉN VRIJE INLOOP (o.a. biljarten, rikken, oefen-rikken)

Voorlopig is vrije inloop nog niet mogelijk.

Dit heeft o.a. te maken met de vaste bezetting door activiteitenclubs, de inrichting van de zalen, beperking aantal personen i.v.m. de 1,5 meter maatregel, etc.

Wilt u toch graag komen biljarten en/of (oefen)-rikken neem dan even contact op om te overleggen welke mogelijkheden er eventueel wel zijn. Bel dan naar dhr. Rienus Huijbregts, tel. 06-25008445.

* HULP BIJ COMPUTERPROBLEMEN

Met ingang van september staat de computerwerkgroep op donderdagmiddag weer klaar om u te ondersteunen en helpen.

Leden en oud-cursisten kunnen met hun vragen en/of problemen over PC, laptop, Ipad, Tablet of mobiele telefoon hier terecht.

Ook hier is er géén vrije inloop!

Als u gebruik wilt maken van de diensten van de computerwerkgroep dient u van tevoren een telefonische afspraak te maken met dhr. Wim Batist, tel. 06-22261315.

* COMPUTERCURSUSSEN

Computercursussen die in maart zijn afgebroken worden weer vervolgd en afgemaakt in september. Cursisten krijgen hierover individueel bericht.

* AFSCHEID VAN JAN VAN TILBURG

Wij vinden het heel jammer dat Jan onlangs te kennen heeft gegeven dat hij wil gaan stoppen als assistent-beheerder van De Zilverberk per 1 september.

De vele werkzaamheden worden hem te zwaar en zijn gezondheid moet voorgaan. Vanzelfsprekend blijft hij wel meedoen aan activiteiten.

Vele jaren hebben de KBO en De Zilverberk een beroep op hem kunnen doen en Jan was altijd bereid om te helpen, was gastvrij en altijd in voor een praatje.

Wij zijn hem daar heel dankbaar voor.

Natuurlijk is Jan een passend afscheid aangeboden dat t.z.t. zal plaatsvinden. U hoort hier meer van.

Jan, alvast heel hartelijk bedankt!

Wij gaan je missen, het ga je goed!

 

 * RIKKEN start op dinsdag 1 september

Na zoveel weken niet te hebben kunnen Rikken nu een leuke mededeling!

Het is de bedoeling dat we op dinsdag 1 september weer van start gaan.

Als je wilt deelnemen verzoeken wij je om dit liefst 5 dagen van tevoren door te geven aan:

Henk Bulkmans, 06 1786 0729,  of aan Ria Bulkmans,  06 4794 5124.

Dit is o.a. in verband met het klaarzetten van de tafels.

Toegang vanaf 13.00 uur, binnenkomst langs de achterkant en melden bij Henk Bulkmans.

Wij hopen dat jullie er weer zin in hebben en zien jullie graag tegemoet op 1 september!

Met vriendelijke groet van Wout Timmers, Henk Bulkmans, Ria Bulkmans-Teunissen.

 

* BRIDGE “ALERT” start op dinsdag 8 september

Op dinsdagavond 8 september om 19.15 uur kunnen wij weer starten met onze bridgeavonden.
Vanwege corona is er het een en ander veranderd. Het is voortaan altijd bridgen in de grote zaal.
Als eerste vragen wij u of u al dan niet mee wilt blijven doen.

Wilt u daarvoor bellen naar 076-5875654 of 06-33637968.

Ook dient u altijd op tijd te bellen bij verhindering, maar dat wist u al.
Verder dient u natuurlijk te allen tijde de corona-maatregelingen in acht te nemen.
Groetjes van Nellie, Corrie en Ad.

 

* HOFFMANS MODESHOW wordt INLOOP-VERKOOP op donderdag 10 september

Hoffmans is met zijn kleding aanwezig in De Zilverberk op donderdagmiddag 10 september tussen 13.00 en 16.00 uur. In verband met de beperkte ruimte en alle maatregelen m.b.t. corona is er deze keer geen modeshow en geen loterij.

Maximaal 30 personen mogen tegelijkertijd naar binnen en kleding uitzoeken en passen. Uw naam en telefoonnummer wordt geregistreerd bij binnenkomst. Als het vol is moet u buiten even wachten.

 

* DANSAVOND op vrijdag 25 september

Gezellige dansavond van 19.30 uur tot 22.30 uur met muziek van DJ Twan.

Kom mee genieten op deze leuke avond, een dansje wagen of meedeinen op de muziek.

U hoeft zich voor deze avond niet van tevoren aan te melden, wel wordt uw naam en telefoonnummer geregistreerd bij binnenkomst. En: vol = vol.

* SPREEKUUR WIJKAGENT EN OUDERENADVISEUR

Deze spreekuren worden nog niet hervat in september (vrije inloop is nog niet mogelijk).

 

* BINGO op dinsdag 29 september van 13.30 uur tot 16.30 uur

Toegang is alleen mogelijk met reservering/registratie met een maximum van 60 personen.

            -Om te reserveren kan men bellen naar:

                        -dhr. Wender de Beet, tel. 076-5417407 op vrijdagmiddag 25 september of naar

                        -dhr. Wim Batist, tel. 076-5415173 op maandagmiddag 28 september.

                        Bellen kan op beide dagen alleen tussen 14.00 en 16.00 uur.

           -Er wordt een lijst gemaakt met de namen van 60 personen die gereserveerd hebben op volgorde van binnenkomst telefoontje.

           

           -Vanaf nummer 61 worden de mensen die niet tot de eerste 60 behoren op de lijst geplaatst voor de volgende bingo. Zij hebben dan voorrang.   

           -Deze lijst wordt dan weer aangevuld met mensen die zich weer voor deze bingo hebben opgegeven.

           -Vanaf nummer 61 schuiven zij dan weer door naar de volgende bingo. Enzovoort.

           -Bij binnenkomst kan op naam worden gecontroleerd. Dus lidmaatschapskaart meenemen.

OP DEZE AFSPRAKEN ZIJN GEEN UITZONDERINGEN MOGELIJK, dit zou ten koste gaan van de eerlijkheid.

 

VACATURE

ASSISTENT-BEHEERDER

Heeft u tijd en zin om ons team te ondersteunen

bij het uitvoeren van diverse, lichte werkzaamheden

in ons Ontmoetingscentrum De Zilverberk.

Werktijden in overleg op een of meerdere dagdelen.

Lijkt het u wat, gaat u graag met mensen om, wilt u er wat meer van weten?

Neem dan contact op dhr. Rienus Huijbregts,  (06) 25 00 84 45.

 

* HOE DENKT U OVER DIGITALISERING IN DE ZORG?

KBO Brabant wil graag weten hoe u denkt over digitalisering in de zorg en over beeldbellen. Deze gegevens kan KBO-Brabant vervolgens gebruiken bij contact met zorgverleners en beleidsmakers.

Naar het spreekuur van de huisarts of toch maar een beeldbel-afspraak? Een bezoek aan de fysiotherapeut of filmpjes opgestuurd krijgen van de oefeningen die je moet doen? Dit zijn sinds de corona-crisis plotseling dagelijkse keuzes.

Vooral voor senioren zijn dit grote veranderingen. Zij maken meer gebruik van gezondheidszorg, en relatief minder van digitale middelen. Daarom willen wij graag weten wat ú vindt van deze ontwikkelingen. Samen met journalisten van 'Spot on Stories' onderzoekt KBO-Brabant de effecten van de corona-crisis op de digitalisering in de zorg.

Heeft u ervaring met beeldbellen in de zorg? Of heeft uw hulpverlener u gevraagd om mee te doen? Welke plus- en minpunten ziet u? Denk mee en vul de enquête in! We zijn benieuwd naar uw ervaringen met beeldbellen met zorgverleners. In verband met een groot onderzoek is het belangrijk om hier een goed beeld van te krijgen.

U vindt de vragenlijst op de website van KBO Brabant. Als u vragen heeft over het onderzoek of meer wilt weten over digitalisering in de zorg kunt u contact opnemen met Marieke Pette, beleidsmedewerker, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..


* CAMPAGNE SENIOREN EN VEILIGHEID    “MAAK HET ZE NIET TE MAKKELIJK!”

KBO Brabant werkt vanaf september samen met het Ministerie van Justitie en Veiligheid aan een campagne om criminaliteit te voorkomen. De campagne besteedt aandacht aan concrete adviezen en tips die slachtofferschap zoveel mogelijk kunnen voorkomen.

Hoewel ouderen in algemene zin niet per sé vaker slachtoffer worden van strafbare feiten, is ieder slachtoffer er een te veel. Slachtofferschap kan iedereen overkomen en dus ook elke oudere.
Wanneer iemand toch slachtoffer is geworden, is het van belang dat het bespreekbaar kan worden gemaakt en er aangifte van wordt gedaan bij de politie.

Wat kunt u in de maand september verwachten:

-           In de Ons van september wordt minister Grapperhaus geïnterviewd;

-           Elke week wordt een ander thema behandeld:

                        Week 36 (1/9 t/m 7/9)                        : Meekijken bij pinnen

                        Week 37 (8/9 t/m 14/9)                      : Babbeltrucs

                        Week 38 (15/9 t/m 21/9)                    : Hulpvraagfraude (via WhatsApp).

                        Week 39 (22/9 t/m 28/9)                    : Phishing

-           Op de website van KBO-Brabant komt een pagina waar u alle informatie kunt vinden. Er worden onder meer filmpjes en webinars gepresenteerd. Webinars zijn vergelijkbaar met tv-programma’s

            maar worden uitgezonden via internet. Onze directeur Wilma Schrover neemt deel aan het thema Hulpvraagfraude (week 38);

-           Onder leiding van presentatrice Catherine Keyl worden de vier webinars gegeven, met deskundigen in een panel. Links naar deze webinars vindt u op de website van KBO Brabant.

-           Ook op de traditionele radio en TV zal aandacht worden besteed aan de onderwerpen.

Uiteraard blijven we ook na september aandacht besteden aan dit onderwerp.
Heeft u zelf iets onprettigs op dit gebied meegemaakt en wilt u erover praten? Vrijwilligers van Ons Veilig Thuis staan u graag te woord. Hiervoor kunt u een mail sturen naar beleidsmedewerker Edith Mostert (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.) met vermelding van uw telefoonnummer en dat u over dit onderwerp wilt praten, of bellen naar 073-6444066.

Nieuwsbrief oktober 2020

* AGENDA

vrijdag            09 oktober       Spreekuur ouderenadviseur                                       09.00-10.00 uur

vrijdag            23 oktober       Spreekuur ouderenadviseur                                       09.00-10.00 uur

vrijdag            23 oktober       Dansavond met Dj Twan (op inschrijving)                19.30-22.30 uur

dinsdag           27 oktober       BINGO (op inschrijving)                                           13.30-16.30 uur

Uiteraard alles onder voorbehoud.

 

* DATA verschijnen NIEUWSBRIEF en ONS in 2020:     27 oktober, 24 november, 21 december

De heropening van de Zilverberk is, na bijna 5 maanden gesloten te zijn geweest, tot nu toe positief verlopen. Hoewel sommige leden en activiteitengroepen nog niet goed durven te komen, zijn anderen heel enthousiast.

Steeds meer activiteitengroepen overwegen een herstart en wij ontvangen hen dan ook weer graag.

Om open te kunnen blijven moeten we echter alert blijven en het virus geen kans geven. Daarom vragen wij u nogmaals u goed aan alle voorgeschreven maatregelen te houden. Deze staan op posters bij de ingangen. Vergeet zeker niet 1,5 meter afstand te houden en uw handen te desinfecteren!   

 
   

 

* DANSAVOND op vrijdag 23 oktober 2020

Gezellige dansavond van 19.30 uur tot 22.30 uur met muziek van DJ Twan.

Wilt u ook een dansje wagen of genieten van de muziek, dan moet u zich van tevoren wel aanmelden. Dit kan bij de heer Ton Broks op woensdag 21 oktober de hele dag, telefoon 076-5410620.

* KOOR VIVA LA MUSICA

Ook ons koor VIVA LA MUSICA heeft de repetities weer hervat op maandag 21 september jl.

Bestuur en dirigente zijn ervan overtuigd dat het, met inachtneming van de 1,5 meter afstand tussen de koorleden in verband met het coronavirus, goed te doen is om in De Zilverberk met de repetities te starten.

Bij binnenkomst wordt gebruik gemaakt van een presentielijst zodat, mocht een koorlid achteraf toch positief blijken te zijn, voor contactonderzoek snel kan worden nagegaan wie er aanwezig was tijdens de repetitie.

Bent u verhinderd te komen laat dit a.u.b. weten aan een van de bestuursleden.

 

* SPREEKUUR VRIJWILLIG OUDERENADVISEURS (VOA’S) m.i.v. vrijdag 9 oktober

Per vrijdag 9 oktober kunt u in de Zilverberk weer terecht bij onze ouderenadviseurs.

De ouderenadviseur kan advies geven over o.a. de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning)

maar ook over b.v. aanvragen deeltaxi, invullen formulieren etc.

Daarnaast kunnen nog vele andere vragen beantwoord worden.

U kunt met al uw vragen vrijblijvend terecht op de vrijdagochtend om de 2 weken in De Zilverberk.

In de maand oktober is dat op vrijdag 9 oktober en vrijdag 23 oktober, tussen 9.00 en 10.00 uur.

* SPREEKUUR WIJKAGENT GAAT VOORLOPIG NIET DOOR

Wijkagenten Inge Leer en Erik-Jan Bosma hebben aangegeven dat hun spreekuur op vrijdagochtend in De Zilverberk voorlopig niet wordt hervat. Dit heeft o.a. te maken met coronamaatregelen en capaciteitsgebrek bij de politie.

Toen De Zilverberk op 11 maart dicht ging vanwege de coronamaatregelen is het spreekuur gestopt en nu is besloten dat het spreekuur tot nader order wordt opgeschort.

Het bestuur van de KBO, maar ook de wijkagenten zelf, betreuren het stoppen dan ook zeer en vinden het heel jammer dat het spreekuur, dat sinds 10 jaar om de 2 weken in De Zilverberk plaats vond niet meer doorgaat.

Als de stap naar het politiebureau net te groot was, bleek het spreekuur een heel toegankelijke optie. Hoewel het spreekuur voor alle mensen uit Prinsenbeek bedoeld was, waren het toch vooral ouderen die van het spreekuur gebruik maakten.

Nu er voorlopig geen spreekuur meer is in De Zilverberk verwijzen de wijkagenten naar onder meer het kantoor aan het Stationsplein 37, 4872 XL te Etten-Leur. Het kantoor aan de Hambroeklaan 3 in Breda wordt slechts gebruikt op afspraak.

Wijkagenten Erik-Jan Bosma en Inge Leer zijn te bereiken via 0900-8844.

Ook kunt u gebruik maken van het contactformulier wijkagent via de landelijke site van de politie:

 www.politie.nl met gebruik van uw postcode. Voor het doen van aangifte dient u een afspraak te maken via 0900-8844.

Voor bepaalde zaken is het mogelijk om digitaal aangifte te doen via www.politie.nl.

En dan zijn er nog de volgende telefoonnummers:

Dier in Nood 114  -  Meld misdaad anoniem 0800-7000  -  Opsporingstiplijn: 0800-6070

 

GEEN SPOED, WEL POLITIE: 0900-8844  -  ALARMNUMMER: 112

* KLAVERJASSEN

Medio januari is in De Zilverberk gestart met een vaste klaverjasavond op de woensdagavond van 19.00 tot 22.00 uur.

Jammer genoeg was corona hier ook spelbreker en kon er vanaf maart niet meer gespeeld worden.

Gelukkig kunnen we sinds een paar weken weer spelen en het zou gezellig zijn als de groep zich nog wat zou uitbreiden.

U bent dus van harte welkom om aan te sluiten!

Voor vragen kunt u contact opnemen met de coördinator van het klaverjassen, de heer Ton Dielissen, telefoon 06 24348388, email Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

U kunt zich bij hem ook opgeven.

 

 

 

* RABO CLUBSUPPORT GAAT WEER VAN START

Ook in 2020 organiseert Rabobank Breda de RABO CLUBSUPPORT ACTIE.

De coöperatieve Rabobank investeert haar kennis, netwerk en een deel van de winst in clubs en verenigingen, zodat we met elkaar ons land - buurt voor buurt - sterker maken.

Rabobank Breda stelt een bedrag van € 100.000 beschikbaar, dit bedrag wordt door hun leden via hun stemmen verdeeld over de deelnemende verenigingen en stichtingen.

Maak als lid het verschil!

Alleen als u lid bent van de Rabobank mag u stemmen. Alle reden dus om, als u een rekening bij de Rabobank heeft, lid van de bank te worden. Doe dit liefst zo snel mogelijk zodat u mee kunt stemmen.

Alleen leden van de bank krijgen de mogelijkheid om te stemmen en verdelen zo het totaalbedrag over de deelnemende verenigingen en stichtingen. Stemmen mag dit jaar vanaf 12 jaar. Ben je klant maar nog geen lid en wil je via Rabo ClubSupport ook het verschil maken voor jouw club? Word dan (gratis) lid. Lid worden kan via de Rabo App of via de website https://www.rabo-clubsupport.nl

 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leden die geen gebruik maken van internetbankieren worden door Rabo Nederland benaderd. Zij ontvangen een email of een brief met een code. Zij kunnen stemmen d.m.v. het invullen van gegevens.

Als het stemmen voor u problemen oplevert, dan helpen wij u graag.

U kunt hiervoor de brief met code inleveren bij de Zilverberk. Op de brief vermelden op welke verenigingen u uw stemmen wilt uitbrengen. Wij gaan dan voor u aan de slag!

De finale van de actie is in de maand november, dan worden de uitslagen bekend en de cheques uitgereikt.

 

* HULP BIJ COMPUTERPROBLEMEN

Op donderdagmiddagen staat de computerwerkgroep weer klaar om u te ondersteunen en helpen.

Leden en oud-cursisten kunnen met hun vragen en/of problemen over PC, laptop, Ipad, Tablet of mobiele telefoon hier terecht.

 

Jammer genoeg kunt u nog niet zomaar binnenlopen, maar als u gebruik wilt maken van de diensten van de computerwerkgroep dient u van tevoren een telefonische afspraak te maken met dhr. Wim Batist, tel. 06-22261315.

 

Inmiddels is de cursus “Starten met Windows 10” weer hervat.

Op 22 september is groep 1 gestart met het vervolg van de cursus “gebruik van de mobiele telefoon” en groep 2 start op 13 oktober.

Alle nieuwe Computer-, Apple- en Samsungcursussen starten weer in januari 2021. In de volgende nieuwsbrief volgt het programma.

 

* BINGO OP DINSDAG 27 OKTOBER VAN 13.30 UUR TOT 16.30 UUR

Toegang is alleen mogelijk met reservering/registratie met een maximum van 60 personen.

Om te reserveren kan men bellen naar:

                        -dhr. Wender de Beet, tel. 076-5417407 op vrijdagmiddag 23 oktober of naar

                        -dhr. Wim Batist, tel. 076-5415173 op maandagmiddag 26 oktober.

                       

Bellen kan op beide dagen alleen tussen 14.00 en 16.00 uur.

            -Er wordt een lijst gemaakt met de namen van 60 personen die gereserveerd hebben op volgorde van binnenkomst telefoontje.      

            -Vanaf nummer 61 worden de mensen die niet tot de eerste 60 behoren op de lijst geplaatst voor de volgende bingo. Zij hebben dan voorrang.   

            -Deze lijst wordt dan weer aangevuld met mensen die zich weer voor deze bingo hebben opgegeven.

            -Vanaf nummer 61 schuiven zij dan weer door naar de volgende bingo. Enzovoort.

-Bij binnenkomst kan op naam worden gecontroleerd. Dus lidmaatschapskaart meenemen.

OP DEZE AFSPRAKEN ZIJN GEEN UITZONDERINGEN MOGELIJK, dit zou ten koste gaan van de eerlijkheid.

Nieuwsbrief juli 2020

 

* DATA verschijnen NIEUWSBRIEF en ONS in 2020:

25 augustus, 29 september, 27 oktober, 24 november

 

 

OPENSTELLING VAN DE ZILVERBERK       (we gaan weer starten vanaf 3 augustus 2020)

Samen met de besturen van de verschillende activiteitencommissies, beheerders, assistent-beheerders en gastvrouwen/-heren is het bestuur in de afgelopen weken een aantal keren bijeen geweest om te praten over de wijze waarop de activiteiten in De Zilverberk na de corona-periode zo verantwoord mogelijk kunnen worden opgestart.

Met ingang van 3 augustus 2020 gaan we De Zilverberk gefaseerd open te stellen voor zoveel mogelijk van de eigen vaste verenigingsactiviteiten, dit wel met een vast aantal deelnemers.

Alle uitgestelde evenementen zoals de reis, excursie en het vrijwilligersavondje gaan pas door op het moment dat het weer veilig mogelijk is.

Voorlopig is er dus nog geen vrije inloop voor b.v. biljarten, rikken, buurten, koffie drinken, etc.

Zodra vrije inloop weer kan laten we u dat vanzelfsprekend zo spoedig mogelijk weten.

Tot we weer terug kunnen naar het “echte” normaal zullen de volgende maatregelen gelden:

-Blijf thuis als u klachten heeft! Was uw handen met water en zeep voordat u van huis vertrekt.

-Geen toegang voor degene die klachten (ook lichte) heeft, zoals hoesten, niezen, keelpijn e.d.

-Alle richtlijnen RIVM moeten opgevolgd worden: 1,5 meter afstand houden, geen handen schudden, gebruiken papieren zakdoekjes, niezen/hoesten in elleboog, handen wassen voor vertrek thuis en direct na afloop weer.

-Handen ontsmetten/desinfecteren bij binnenkomst in Zilverberk, hiertoe is bij de ingang desinfectiemateriaal beschikbaar; ook bij de toiletten staat desinfectiemateriaal.

-Garderobe is aangepast om opstoppingen te voorkomen, maximaal mogen 2 personen tegelijkertijd in de garderobe zijn.

-Neem plaats (vaste zitplaats is verplicht) en blijf zoveel als mogelijk zitten op dezelfde plaats.

-Tafels en stoelen moeten in ieder geval op dezelfde plaats blijven staan, dus niet verschuiven!

-Voor schoonmaak/desinfectie wordt De Zilverberk gesloten tussen 12.00 en 13.00 uur en tussen 17.00 en 18.00 uur.

-Alle activiteitenclubs reinigen na afloop van de activiteit de eigen gebruikte materialen.

-Nogmaals: “HOUD AFSTAND!” zowel bij het binnenkomen en als bij het weggaan. Is 1,5 meter afstand houden bij passeren niet mogelijk, dan hoofd afwenden.

Indien leden zich onverhoopt onvoldoende kunnen of willen houden aan alle  richtlijnen zullen wij jammer genoeg De Zilverberk weer moeten sluiten.

 

Samen zijn we zelf verantwoordelijk voor onze veiligheid.

Als we ons allemaal aan de richtlijnen houden kunnen we weer gezellig als vanouds samen zijn in De Zilverberk!

WEEKPLANNING ACTIVITEITEN

 

Hieronder kunt u lezen welke activiteiten op welke dagen en op welke tijd zijn ingepland. Hierbij zijn we ervan uitgegaan om zoveel als enigszins mogelijk dezelfde dagen en tijden aan te houden zoals het was voor de sluiting.

MAANDAG

09.30-11.30 uur          Gemengd koor "Viva la Musica" (aantal leden 39)                                 

                        Start is door koor uitgesteld tot zeker 1 september; koor kan waarschijnlijk pas                            weer repeteren als 1,5 meter maatregel wordt opgeheven.

13.00-14.30 uur          Engels conversatie (10 deelnemers)                       

                        Kan starten op 5 oktober met 10 lessen tot aan kerst.

                       

13.00-17.00 uur          Biljartclub "Ons Huis"                  

                        Kan starten; per biljartmiddag spelen max. 15 leden vrij biljart volgens ingediend                       schema (dit is de helft van het aantal leden).

                       

13.30-15.30 uur          Koersbal "De Zilverberk"                         

                        Kan starten met maximaal 16 zitplaatsen; met 3 spelers aan mat kunnen maximaal 19                 spelers deelnemen.

18.30-22.30 uur          Biljartclub "V.O.P.” (20 leden)     

                        Kan starten met maximaal 16 personen i.v.m. beschikbare zitplaatsen.

19.00-22.00 uur          Oefenen rikken en vrij rikken 

                        Is vrije inloop, kan dus nog niet starten.

19.30-22.00 uur          Sjoelen "D.O.S." (20 leden)                       

                        Kan starten op 10 tafels met aan elke tafel 2 personen (koffie helft aan tafel en andere                 helft in café.

DINSDAG

13.00 uur                    Biljarten vrij

                        Is vrije inloop, kan dus nog niet starten.

13.15 uur                    Fietsen                                                          

                        Is buitenactiviteit en is gestart op 14 juli jl. – terrassen worden gereserveerd.

13.30-17.00 uur          Rikken (58 leden)                                                    

                        Kan starten met 11 tafels in de grote zaal, dit betekent max. 44 leden van de 58.

13.30 uur laatste dinsdag van de maand                   Bingo                         

                        Start zo mogelijk op de laatste dinsdag in september.                     

19.15-22.30 uur          Bridgen "Alert" (24 leden)                        

                        Kan starten in de grote zaal met 7 tafels.

WOENSDAG          

09.00 uur                    Biljarten vrij

                        Is vrije inloop, kan dus nog niet starten.

09.30-11.30 uur          Sjoelen "De Zilverberk" (aantal leden 14)                                    

                        Kan starten met 14 spelers (8 tafels)

09.30-11.30 uur          Biljarten dames (6 leden)                           

                        Kan starten op 2 biljarts met 6 spelers; stoppen om 11.30 uur i.v.m. ombouw zaal.

13.00-16.00 uur          Handwerken (10 leden)                                          

                        Kan starten in het café met maximaal 10 personen.

13.00-17.00 uur          Bridgen "De Zilverberk" (85 leden)                     

                        Kan starten met maximaal 11 tafels.

13.00 uur                    Biljarten vrij

                        Is vrije inloop, kan dus nog niet starten.

19.00-21.00 uur          Line-dance (20 leden)  

                        Kan starten in grote zaal.

           

19.00-22.00 uur          Klaverjassen (8 leden)                                

                        Kan starten in de sportzaal met 8 personen.             

DONDERDAG

09.00-12.00 uur          Tekenen/schilderen (8 leden)                     

                        Kan starten in de sportzaal.

13.00 uur                    Biljarten vrij

                        Is vrije inloop, kan dus nog niet starten.

13.30-15.30 uur          Koersbal "De Zilverberk"             

                        Kan starten met maximaal 16 personen.

                       

13.30-15.30 uur          Computer inloop/oefenen   

                        Is vrije inloop, kan dus nog niet starten.

18.30-19.15 uur          Stoelgym (24 leden)                         

                        Kan starten met 24 personen.

20.00-22.00 uur          Koersbal "De Zilverberk"             

                        Kan starten met maximaal 16 personen. Half uur later i.v.m. met ombouwen zaal.

19.30-22.30 uur          Biljarten "Carambole" (8 leden)                           

                        Kan starten met 8 personen op 2 tafels.

VRIJDAG

09.00-10.00 uur om de week             Info.Prinsenbeek en spreekuur wijkagent

                        Heropent zo mogelijk per september.

13.00-17.00 uur          Biljarten "Ons Huis"          

                        Kan starten; per biljartmiddag spelen max. 15 leden volgens ingediend schema (dit is                 de helft van het aantal leden).

13.00-17.00 uur          Jokeren (20 leden)                           

                        Kan starten met 6 tafels en maximaal 20 deelnemers.

Computerlessen in voor- en najaar             

                        Start met voltooien afgebroken cursussen per half september.

                        Start met nieuwe lessen in oktober.

Reizen            dagreis gaat deze zomer niet door    

                        5-daagse reis gaat deze zomer niet door; is nu gepland van 17 t/m 21 mei 2021

 

Om goed, veilig en verantwoord te starten nog het volgende:

-Aan alle besturen van de activiteitenclubs vragen wij te melden per welke dag/datum men van start wil gaan en met hoeveel personen.

Dit graag zo spoedig mogelijk melden bij Rienus Huijbregts, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of (06) 25 00 84 45.

-Ieder activiteitenbestuur laat aan de eigen leden weten op welke dag/datum gestart wordt.

-Ieder activiteitenbestuur registreert per keer op lijsten wie van de leden aanwezig is.

-Koffie/thee en drankjes worden aan tafel geserveerd.

-Probeer zoveel als mogelijk gepast te betalen.

-Alle activiteitenclubs reinigen na afloop van de activiteit de eigen gebruikte materialen.

 

 

BENT U DE MAN/VROUW DIE WE ZOEKEN?

Ter aanvulling van ons team zijn we op zoek naar ASSISTENT-BEHEERDERS.

In overleg zullen de taken o.a. zijn:


- Gereedzetten van meubilair voor onze activiteitengroepen en andere  activiteiten.
- Schoonhouden zalen met bijbehoren, bar, tafels etc..
- Openen en sluiten van De Zilverberk.

- Verkoop koffie, drankjes etc. en assisteren in de keuken.

- Opruimen lege glazen (afspoelen), kopjes (afwasmachine) en flesjes (kratten).

- Vullen en uitruimen vaatwasmachine in de keuken.

- Bijvullen koelkasten achter de bar.

Lijkt deze functie u wel wat, heeft u belangstelling, gaat u graag met mensen om, wilt u er wat meer van weten?

Neem dan contact op Rienus Huijbregts,  (06) 25 00 84 45 of  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

 

 

Copyright © 2017. All Rights Reserved.