Nieuwsbrieven KBO

Nieuwsbrief september 2020

 

* AGENDA

donderdag      10 september   Hoffmans inloop/verkoopshow                                 13.00-16.00 uur

vrijdag            25 september   Dansavond met muziek van DJ Twan                       19.30-22.30 uur

dinsdag           29 september   BINGO (op inschrijving)                                           13.30-16.30 uur

 

* DATA verschijnen NIEUWSBRIEF en ONS in 2020:

29 september, 27 oktober, 24 november

 

In augustus is De Zilverberk weer geopend na maanden gesloten te zijn geweest en hebben de meeste clubs hun activiteiten weer hervat. Tot nu toe is de heropening goed verlopen, over het algemeen houden alle leden zich goed aan de richtlijnen en zijn blij dat de Zilverberk weer, hoewel noodgedwongen met de nodige beperkingen, geopend is.

Gelukkig voldoet de installatie voor de luchtkwaliteit in de Zilverberk aan alle eisen en is er voldoende luchtverversing.

Wij zijn heel blij dat u zich zo goed houdt aan alle, soms lastige, maatregelen en willen u daarvoor heel hartelijk dankzeggen.

Ook heel veel dank aan onze beheerders voor het, soms meerdere keren op een dag, ombouwen van de zaal en/of zalen en de daarbij horende opvolging van hygiënische maatregelen. Dit vraagt een grote inzet en inspanning van hen en verdient een groot applaus.

Om open te kunnen blijven moeten we alert zijn en het virus geen kans geven. Daarom vragen wij u nogmaals u goed aan de volgende maatregelen te houden.     

            -Blijf thuis als u klachten heeft!

            -Geen toegang voor degene die klachten (ook lichte) heeft, zoals hoesten, niezen, keelpijn e.d.

            -Was handen met water en zeep voordat u van huis vertrekt.

            -Alle richtlijnen RIVM moeten opgevolgd worden: 1,5 meter afstand houden, geen handen schudden, gebruiken papieren zakdoekjes, niezen/hoesten in elleboog,

             handen wassen voor vertrek thuis en direct na afloop weer.

            -Handen ontsmetten/desinfecteren bij binnenkomst in Zilverberk, hiertoe is bij    de ingang desinfectiemateriaal beschikbaar; dit staat ook bij de toiletten.

            -Er mogen maximaal 2 personen tegelijkertijd in de garderobe zijn.

            -Neem plaats (vaste zitplaats is verplicht) en blijf zoveel als mogelijk zitten op dezelfde plaats.

            -Tafels en stoelen moeten in ieder geval op dezelfde plaats blijven staan, dus niet verschuiven! Sommige stoelen mogen/kunnen dus niet gebruikt worden.

            -Voor schoonmaak/desinfectie wordt De Zilverberk gesloten tussen 12.00 en 13.00 uur en tussen 17.00 en 18.00 uur.

            -Alle activiteitenclubs reinigen na afloop van de activiteit de eigen gebruikte materialen.

            -Koffie/thee en drankjes worden aan tafel geserveerd; probeer gepast te betalen.

Aan de besturen van de activiteitenclubs vragen wij nog de volgende 2 zaken:

            -minimaal 24 uur tevoren melden aan de beheerder als de activiteit niet doorgaat. Ook melden als er veel minder personen komen dan normaal. Dit i.v.m. het ombouwen van de zaal.

            -per keer te registreren op lijsten wie van de leden aanwezig is (lijsten 3 weken bewaren).

* GÉÉN VRIJE INLOOP (o.a. biljarten, rikken, oefen-rikken)

Voorlopig is vrije inloop nog niet mogelijk.

Dit heeft o.a. te maken met de vaste bezetting door activiteitenclubs, de inrichting van de zalen, beperking aantal personen i.v.m. de 1,5 meter maatregel, etc.

Wilt u toch graag komen biljarten en/of (oefen)-rikken neem dan even contact op om te overleggen welke mogelijkheden er eventueel wel zijn. Bel dan naar dhr. Rienus Huijbregts, tel. 06-25008445.

* HULP BIJ COMPUTERPROBLEMEN

Met ingang van september staat de computerwerkgroep op donderdagmiddag weer klaar om u te ondersteunen en helpen.

Leden en oud-cursisten kunnen met hun vragen en/of problemen over PC, laptop, Ipad, Tablet of mobiele telefoon hier terecht.

Ook hier is er géén vrije inloop!

Als u gebruik wilt maken van de diensten van de computerwerkgroep dient u van tevoren een telefonische afspraak te maken met dhr. Wim Batist, tel. 06-22261315.

* COMPUTERCURSUSSEN

Computercursussen die in maart zijn afgebroken worden weer vervolgd en afgemaakt in september. Cursisten krijgen hierover individueel bericht.

* AFSCHEID VAN JAN VAN TILBURG

Wij vinden het heel jammer dat Jan onlangs te kennen heeft gegeven dat hij wil gaan stoppen als assistent-beheerder van De Zilverberk per 1 september.

De vele werkzaamheden worden hem te zwaar en zijn gezondheid moet voorgaan. Vanzelfsprekend blijft hij wel meedoen aan activiteiten.

Vele jaren hebben de KBO en De Zilverberk een beroep op hem kunnen doen en Jan was altijd bereid om te helpen, was gastvrij en altijd in voor een praatje.

Wij zijn hem daar heel dankbaar voor.

Natuurlijk is Jan een passend afscheid aangeboden dat t.z.t. zal plaatsvinden. U hoort hier meer van.

Jan, alvast heel hartelijk bedankt!

Wij gaan je missen, het ga je goed!

 

 * RIKKEN start op dinsdag 1 september

Na zoveel weken niet te hebben kunnen Rikken nu een leuke mededeling!

Het is de bedoeling dat we op dinsdag 1 september weer van start gaan.

Als je wilt deelnemen verzoeken wij je om dit liefst 5 dagen van tevoren door te geven aan:

Henk Bulkmans, 06 1786 0729,  of aan Ria Bulkmans,  06 4794 5124.

Dit is o.a. in verband met het klaarzetten van de tafels.

Toegang vanaf 13.00 uur, binnenkomst langs de achterkant en melden bij Henk Bulkmans.

Wij hopen dat jullie er weer zin in hebben en zien jullie graag tegemoet op 1 september!

Met vriendelijke groet van Wout Timmers, Henk Bulkmans, Ria Bulkmans-Teunissen.

 

* BRIDGE “ALERT” start op dinsdag 8 september

Op dinsdagavond 8 september om 19.15 uur kunnen wij weer starten met onze bridgeavonden.
Vanwege corona is er het een en ander veranderd. Het is voortaan altijd bridgen in de grote zaal.
Als eerste vragen wij u of u al dan niet mee wilt blijven doen.

Wilt u daarvoor bellen naar 076-5875654 of 06-33637968.

Ook dient u altijd op tijd te bellen bij verhindering, maar dat wist u al.
Verder dient u natuurlijk te allen tijde de corona-maatregelingen in acht te nemen.
Groetjes van Nellie, Corrie en Ad.

 

* HOFFMANS MODESHOW wordt INLOOP-VERKOOP op donderdag 10 september

Hoffmans is met zijn kleding aanwezig in De Zilverberk op donderdagmiddag 10 september tussen 13.00 en 16.00 uur. In verband met de beperkte ruimte en alle maatregelen m.b.t. corona is er deze keer geen modeshow en geen loterij.

Maximaal 30 personen mogen tegelijkertijd naar binnen en kleding uitzoeken en passen. Uw naam en telefoonnummer wordt geregistreerd bij binnenkomst. Als het vol is moet u buiten even wachten.

 

* DANSAVOND op vrijdag 25 september

Gezellige dansavond van 19.30 uur tot 22.30 uur met muziek van DJ Twan.

Kom mee genieten op deze leuke avond, een dansje wagen of meedeinen op de muziek.

U hoeft zich voor deze avond niet van tevoren aan te melden, wel wordt uw naam en telefoonnummer geregistreerd bij binnenkomst. En: vol = vol.

* SPREEKUUR WIJKAGENT EN OUDERENADVISEUR

Deze spreekuren worden nog niet hervat in september (vrije inloop is nog niet mogelijk).

 

* BINGO op dinsdag 29 september van 13.30 uur tot 16.30 uur

Toegang is alleen mogelijk met reservering/registratie met een maximum van 60 personen.

            -Om te reserveren kan men bellen naar:

                        -dhr. Wender de Beet, tel. 076-5417407 op vrijdagmiddag 25 september of naar

                        -dhr. Wim Batist, tel. 076-5415173 op maandagmiddag 28 september.

                        Bellen kan op beide dagen alleen tussen 14.00 en 16.00 uur.

           -Er wordt een lijst gemaakt met de namen van 60 personen die gereserveerd hebben op volgorde van binnenkomst telefoontje.

           

           -Vanaf nummer 61 worden de mensen die niet tot de eerste 60 behoren op de lijst geplaatst voor de volgende bingo. Zij hebben dan voorrang.   

           -Deze lijst wordt dan weer aangevuld met mensen die zich weer voor deze bingo hebben opgegeven.

           -Vanaf nummer 61 schuiven zij dan weer door naar de volgende bingo. Enzovoort.

           -Bij binnenkomst kan op naam worden gecontroleerd. Dus lidmaatschapskaart meenemen.

OP DEZE AFSPRAKEN ZIJN GEEN UITZONDERINGEN MOGELIJK, dit zou ten koste gaan van de eerlijkheid.

 

VACATURE

ASSISTENT-BEHEERDER

Heeft u tijd en zin om ons team te ondersteunen

bij het uitvoeren van diverse, lichte werkzaamheden

in ons Ontmoetingscentrum De Zilverberk.

Werktijden in overleg op een of meerdere dagdelen.

Lijkt het u wat, gaat u graag met mensen om, wilt u er wat meer van weten?

Neem dan contact op dhr. Rienus Huijbregts,  (06) 25 00 84 45.

 

* HOE DENKT U OVER DIGITALISERING IN DE ZORG?

KBO Brabant wil graag weten hoe u denkt over digitalisering in de zorg en over beeldbellen. Deze gegevens kan KBO-Brabant vervolgens gebruiken bij contact met zorgverleners en beleidsmakers.

Naar het spreekuur van de huisarts of toch maar een beeldbel-afspraak? Een bezoek aan de fysiotherapeut of filmpjes opgestuurd krijgen van de oefeningen die je moet doen? Dit zijn sinds de corona-crisis plotseling dagelijkse keuzes.

Vooral voor senioren zijn dit grote veranderingen. Zij maken meer gebruik van gezondheidszorg, en relatief minder van digitale middelen. Daarom willen wij graag weten wat ú vindt van deze ontwikkelingen. Samen met journalisten van 'Spot on Stories' onderzoekt KBO-Brabant de effecten van de corona-crisis op de digitalisering in de zorg.

Heeft u ervaring met beeldbellen in de zorg? Of heeft uw hulpverlener u gevraagd om mee te doen? Welke plus- en minpunten ziet u? Denk mee en vul de enquête in! We zijn benieuwd naar uw ervaringen met beeldbellen met zorgverleners. In verband met een groot onderzoek is het belangrijk om hier een goed beeld van te krijgen.

U vindt de vragenlijst op de website van KBO Brabant. Als u vragen heeft over het onderzoek of meer wilt weten over digitalisering in de zorg kunt u contact opnemen met Marieke Pette, beleidsmedewerker, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..


* CAMPAGNE SENIOREN EN VEILIGHEID    “MAAK HET ZE NIET TE MAKKELIJK!”

KBO Brabant werkt vanaf september samen met het Ministerie van Justitie en Veiligheid aan een campagne om criminaliteit te voorkomen. De campagne besteedt aandacht aan concrete adviezen en tips die slachtofferschap zoveel mogelijk kunnen voorkomen.

Hoewel ouderen in algemene zin niet per sé vaker slachtoffer worden van strafbare feiten, is ieder slachtoffer er een te veel. Slachtofferschap kan iedereen overkomen en dus ook elke oudere.
Wanneer iemand toch slachtoffer is geworden, is het van belang dat het bespreekbaar kan worden gemaakt en er aangifte van wordt gedaan bij de politie.

Wat kunt u in de maand september verwachten:

-           In de Ons van september wordt minister Grapperhaus geïnterviewd;

-           Elke week wordt een ander thema behandeld:

                        Week 36 (1/9 t/m 7/9)                        : Meekijken bij pinnen

                        Week 37 (8/9 t/m 14/9)                      : Babbeltrucs

                        Week 38 (15/9 t/m 21/9)                    : Hulpvraagfraude (via WhatsApp).

                        Week 39 (22/9 t/m 28/9)                    : Phishing

-           Op de website van KBO-Brabant komt een pagina waar u alle informatie kunt vinden. Er worden onder meer filmpjes en webinars gepresenteerd. Webinars zijn vergelijkbaar met tv-programma’s

            maar worden uitgezonden via internet. Onze directeur Wilma Schrover neemt deel aan het thema Hulpvraagfraude (week 38);

-           Onder leiding van presentatrice Catherine Keyl worden de vier webinars gegeven, met deskundigen in een panel. Links naar deze webinars vindt u op de website van KBO Brabant.

-           Ook op de traditionele radio en TV zal aandacht worden besteed aan de onderwerpen.

Uiteraard blijven we ook na september aandacht besteden aan dit onderwerp.
Heeft u zelf iets onprettigs op dit gebied meegemaakt en wilt u erover praten? Vrijwilligers van Ons Veilig Thuis staan u graag te woord. Hiervoor kunt u een mail sturen naar beleidsmedewerker Edith Mostert (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.) met vermelding van uw telefoonnummer en dat u over dit onderwerp wilt praten, of bellen naar 073-6444066.

Copyright © 2017. All Rights Reserved.