Nieuwsbrieven KBO

Nieuwsbrief november 2015

NIEUWSBRIEF KBO AFDELING PRINSENBEEK
Secretariaat: Schoolstraat 17, 4841 XC Prinsenbeek tel: 06-25008445.
JAARGANG     32                     NUMMER 11              03 nov. 2015
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.              website: www.kboprinsenbeek.nl  Ouderencentrum: De Zilverberk, Schoolstraat 9, telefoon nr. 076-5419458
Bankrekening: NL07 RABO 0142 5165 97 t/n KBO Afd. Prinsenbeek.


Enkele datums voor de komende maanden:
Vrijdag 06 nov. Spreekuur wijkagent en ouderadviseur van
9.00 – 10.00 uur
Vrijdag 13 nov. Infomorgen over alles rondom uitvaartverzorging 
Vrijdag  20 nov. Spreekuur wijkagent en ouderadviseur van
9.00 – 10.00 uur
Dinsdag 24 nov. Sinterklaas BINGO  BINGO  BINGO
Vrijdag  04 dec. Voorlichting Dementie 10.00 -12.00 uur in Zilverberk
Vrijdag  04 dec. Spreekuur wijkagent en ouderadviseur van
9.00 – 10.00 uur.
Woensdag 16 dec. Adventviering KBO leden
Donderdag 17 dec. Adventviering KBO leden
Vrijdag  18 dec. Vrijwilligersochtend op uitnodiging

Data 2015;
Nr.12, 08 dec.

KBO Leden passen
Graag zouden wij zien, dat ieder lid zijn pas bij zich heeft bij een bezoek aan de Zilverberk. Gezien onze grote groep vrijwilligers is het bijna niet bij te houden, wie nu wel of geen lid is. Er zal geen heksenjacht worden uitgevoerd, maar het is wel handig in voorkomende gevallen, dat er naar gevraagd kan worden.
Is het u niet duidelijk wat de bedoeling hiervan is, stel uw vragen bij een van de bestuursleden en wij vertellen het u.

Het Klimaat in de Zilverberk
Zoals u allen hebt kunnen ervaren is de firma v.d. Goorberg druk in de weer om de Zilverberk van een beter klimaat te voorzien.
Dit betekende voor soms wat overlast, maar gelukkig is die tot een minimum beperkt gebleven. De complexheid van de klus betekent echter wel dat de regelapparatuur opnieuw moet worden ingesteld en dit gaat nog wel even duren.
De nieuwe installatie maakt het mogelijk om snel te kunnen sturen, zelfs op afstand.
Verwarming, airco en CO2, worden meegenomen om het klimaat aan de wensen aan te passen en tevens niet onbelangrijk het terugdringen van het energieverbruik.
Wij vragen uw begrip, wanneer e.e.a. niet loopt zoals wij dat ook  graag willen.
Wij hebben er echter alle vertrouwen in dat we in beide gevallen zullen slagen.

 

KBO-Brabant  en  Ons Platform
Om gebruik te kunnen maken van Ons Platform, hebt u een internetverbinding nodig en een tablet, laptop of smartphone.
Het gemakkelijkste  is het om te installeren via de website van KBO Brabant door daar op het plaatje Ons Platform te klikken, hou wel u lidnr. bij de hand(staat op uw KBO-pas) en laat u registeren.
Er is gekozen voor gebruikersgemak en eenvoudige bediening.
Ook niet leden, zoals kinderen van, overige familieleden, buren etc. kunnen zich via de website Cubigo.nl aanmelden, om ook van Ons Platform gebruik te kunnen maken. Ons Platform is een digitaal bureaublad dat is afgestemd op de behoeften van senioren.
KBO-Brabant heeft dit platform ontwikkeld om het gebruik van internet op zowel een computer als tablet en smartphone te vergemakkelijken. Door de eenvoudige opzet en het gebruiksgemak is het door iedereen te gebruiken, zelfs wanneer iemand geen ervaring heeft met internet.
Ook KBO Prinsenbeek is al aanwezig en er is ook al informatie te vinden, ondanks dat we nog in een testfase zitten.
Succesformule is hoe meer mensen deelnemen, hoe effectiever dit kan  gaan werken en de lijnen steeds korter worden. 
Het kan namelijk ook goed functioneren als communicatieprogramma. Een persoonlijke agenda behoort ook al tot de mogelijkheden. Ook spelletjes zijn al aanwezig en zullen verder worden uitgebreid op termijn.
Niet onbelangrijk is dat ieder persoon en vereniging zich gratis kan inschrijven.
Voor bedrijven gelden andere voorwaarden.
Wanneer u op Cubigo actief wilt zijn, meld u  zich aan als vriend van KBO Afd. Prinsenbeek en u hebt toegang tot deze informatie.
Voor meer informatie, 06-25008445. 

Reanimatie cursus en AED bediener
We hebben weer behoefte aan uitbreiding van ons team van  AED’-ers .
We willen bij voldoende deelname deze cursus in de Zilverberk organiseren. We moeten dan minimaal 6 deelnemers hebben, meer mag ook. De kosten neemt de KBO voor haar rekening.
In enkele cessies van enkele dagdelen worden u de fijne kneepjes bijgebracht.
Na afloop ontvangt u een certificaat en kunt u zelfstandig eerste hulp bij reanimatie verlenen.
Hebt u meerdere info nodig, neem dan contact op met Rienus Huijbregts, bereikbaar onder tel.nr. 06-25008445 of per mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Is uw interesse gewekt neem dan ook contact op met bovengenoemd contactpersoon.

INFO ochtend Uitvaartverzorging Jan  Reedijk.
Vrijdag 13 november  verzorgt Jan Reedijk een morgen over alles wat met een uitvaart te maken heeft. Aanvang 10.00 uur
Hebt u vragen, lever ze in op het secretariaat, Schoolstraat 9 of 17.
Toegang is gratis voor iedere belangstellende, maar vol is vol!!!!

ADVENTSVIERING 2015.                              


Woensdag 16 en donderdag 17 december a.s. adventsviering in DE ZILVERBERK.

Programma:

- 10.30 uur    aanvang met kopje koffie c.q. thee.
- 11.00 uur   adventsviering, waarna optreden ons koor Viva La Musica.
- 12.30 - 13.45 uur  lunch.
- 13.45 - 14.30 uur  1e ronde adventsbingo met diverse prijzen.
- 14.30 - 15.15 uur  pauze met hapje en drankje.
- 15.15 - 16.00 uur  2e ronde adventsbingo met diverse prijzen.
- 16.00 uur    einde van de adventsviering.


Kosten voor deze adventsviering € 6.—per persoon.

Onderstaande strook in te leveren bij de bar in De Zilverberk.  Voor 7 dec.

 ……………………………………………………………..
 
Inschrijfformulier: Adventvieringen:

Naam: ………………………………………………………

Straat:………………………………………………………

Telefoon: ……………………………………………………

Komt  op        Woensdag 16 december.
            
                       Donderdag 17 december.

Komt met:     1  of  2 personen

Strook inleveren voor 7 dec. bij de bar in de Zilverberk, Schoolstraat 9 met gepaste betaling.    Niet betalen is niet meedoen.
COMPUTERPROJECT KBO afdeling PRINSENBEEK
VOORINSCHRIJVING CURSUSCYCLUS VOORJAAR 2016

In december a.s. wordt het nieuwe “computer”-aanbod vastgesteld. Vervolgens worden belangstellenden uitgenodigd zich via de ter beschikking gestelde formulieren aan te melden voor één of meerdere van die cursussen. Op dit moment is dus niet bekend welke cursussen vanaf januari worden aangeboden en op welke dagdelen die worden verzorgd. Bevreesd te worden geconfronteerd met het principe “vol-is-vol” hebben sommigen gevraagd de inschrijvingsmogelijkheden enigszins te verruimen.
Aan dit verzoek willen wij tegemoet komen door u in de gelegenheid te stellen nu al een cursusplaats in optie te nemen en deze eind december/begin januari te bevestigen door indiening van het definitieve aanmeldingsformulier. Uiteraard geldt voor het lichten van die optie maar een beperkte termijn. Een optie geeft echter geen garantie dat de cursus ook door zal gaan. Dat is namelijk mede afhankelijk van de omvang van de belangstelling en de beschikbaarheid van docenten.
Indien u van deze mogelijkheid gebruik wenst te maken gelieve u dit formulier verder in te vullen en in te leveren bij de Zilverberk, Schoolstraat 9 te (4841 XC) Prinsenbeek.

Ondergetekende
Naam: ………………………………………………. Voornaam: ……………………… M/V
Geboortedatum: …………………………. Adres: ……………………………………………..
Postcode: ……………………. Woonplaats: ……………………… Tel.:……………………
e-mailadres: ………………………………………………………………………….. 

wil graag een optie nemen op de volgende (computer)cursus (aankruisen wat van toepassing is):

□ Basiscursus Windows 10 (beginners) □  Cursus Windows 10 voor overstappers
□  Cursus Excel/Calc    □  Cursus PowerPoint/Impress
        (een rekenprogramma)     (een presentatieprogramma)
□ Werken met tablet   □  Werken met iPad
□  Meer doen met tablet   □ Meer doen met iPad

□ Workshop Digitaal beheer   □ Workshop Beginselen fotografie
            (Hoe vind ik mijn “ergens” opgeslagen foto/document terug?)
□ Workshop Fotobewerking   □ Workshop Fotoboek kalender maken
                   

Handtekening:

 

KBO afdeling Prinsenbeek organiseert een informatie ochtend over en rondom dementie.

Op  vrijdag 04 december, aanvang 10.00 uur  wordt er in de Zilverberk een informatie ochtend gehouden voor iedereen die met deze materie in welke hoedanigheid dan ook te maken heeft of krijgt.
Denk hierbij aan ouderen met kinderen die als mantelzorger optreden etc.

Tips om zaken vroegtijdig te ontdekken, wat u zelf kunt doen en dit dan zo breed mogelijk zien  zoals; ontspanning, welzijn, opvang etc. van patiënt.

Wij willen zoveel mogelijk informatie met u delen en mocht u vragen hebben, reik ze ons aan en wij zorgen dat ze ook behandeld gaan worden tijdens de ochtend.

Wij zorgen voor een aantal praktijk specialisten, die  zullen zorgen voor de antwoorden en de voorlichting.

Voor een goede organisatie vragen wij u de antwoordstrook met eventuele vragen in te leveren in de brievenbus Schoolstraat 9 of 17, zodat wij enig idee hebben op hoeveel mensen we kunnen  rekenen.

Deelname is gratis!!!!!!

Maar vol is vol.

 ………………………………………………………………………..

 

Inschrijfformulier: Dementieochtend  vrijdag 04 december

NAAM: ……………………………………………………………….

Telefoonnr.: ………………………………………………………….

Aantal personen:  ………………………….


Strook inleveren voor 16 nov. bij de bar in de Zilverberk, Schoolstraat 9  of Schoolstraat 17 in de brievenbus.

Copyright © 2017. All Rights Reserved.