Nieuw lid voor ons KBO-bestuur

Wij, het bestuur van Seniorenvereniging KBO Prinsenbeek, hebben mevrouw Els van Leijsen-
Jacobs bereid gevonden om het bestuur te komen versterken. Wij zijn van mening dat Els een zeer
goede kandidaat is, die een welkome aanvulling voor ons bestuur kan betekenen.
Echter, de procedure is zo dat een bestuurslid door de algemene ledenvergadering moet worden
gekozen, maar deze reguliere vergadering is nog ver weg.
Wel zal zij de komende bestuursvergaderingen tot aan de algemene ledenvergadering bijwonen.
Dan zal zij zich formeel kandidaat stellen en kunt u uw stem uitbrengen.

Scroll naar boven