KBO-Prinsenbeek streeft ernaar dat alle informatie op deze website correct is ten tijde van publicatie op deze website.

KBO-Prinsenbeek aanvaardt ten aanzien van de juistheid en/of volledigheid van die informatie echter geen enkele aansprakelijkheid. KBO-Prinsenbeek zal in geen geval aansprakelijk zijn voor schade van welke aard dan ook, waaronder directe, indirecte of gevolgschade, voortvloeiend uit of in verband met het gebruik of bezoeken van deze website dan wel het (al dan niet tijdelijk) niet beschikbaar zijn van deze website.

Verwijzingen of hyperlinks in deze website naar websites van andere partijen (derden) zijn uitsluitend opgenomen voor het gemak van de gebruiker van deze website. KBO-Prinsenbeek is niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites van andere partijen en aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de informatie die op deze websites staat vermeld.

Als u ziet dat u op een foto staat op deze website, en u wilt dit niet, dan kunt u dit per e-mail melden bij KBO-Prinsenbeek, secretariaat@kboprinsenbeek.nl

Indien u zich toegang verschaft tot deze website, wordt u geacht zich aan het bovenstaande te onderwerpen.

Op deze website mag geen reclame geplaatst worden.

Scroll naar boven