Lid worden

Als u 50+ bent kunt u lid worden van onze mooie vereniging.
Contributie afdeling Prinsenbeek thans € 24,00 p/p p/jaar (Bankrekening NL07 RABO 0142 5165 97 t.n.v. KBO-Prinsenbeek)
Van deze contributie dragen wij € 14,- af aan KBO-Brabant.

Bij voorkeur wordt de contributie automatisch geïnd eind januari van enig jaar.
Opzeggen van uw lidmaatschap is slechts mogelijk voor 31 december, daar wij als peildatum voor onze afdracht aan KBO-Brabant 1 januari van het daaropvolgend jaar moeten afdragen.

Bij beëindiging van het lidmaatschap, wordt geen restitutie verleend. Als u lid wilt worden kan dit door het invullen van een inschrijfformulier (klik hier) of via menu formulieren.

Scroll naar boven