Ik schrijf mij in als lid van de KBO Prinsenbeek

Dhr/Mevr.


Roepnaam
Voorletters
Achternaam
Woonstraat en huisnummer
Postcode en woonplaats
Vaste telefoon
Mobiele telefoon
Geboortedatum
E-mail
Ingangsdatum lidmaatschap
Ik ga akkoord met mijn inschrijving als lid van de KBO Prinsenbeek per heden. Ik machtig hierbij de KBO Prinsenbeek voor het innen van de jaarlijkse contributie van € 24 per automatische incasso van het door mij hieronder vermelde bankrekeningnummer. Dit via onze SEPA machtiging t.n.v. KBO Prinsenbeek, INCASSANT ID: NL98ZZZ201161930000, KENMERK MACHTIGING:  LIDMAATSCHAP KBO.

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan KBO Afd. Prinsenbeek doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven wegens contributie en uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van de KBO Afd. Prinsenbeek.
Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.

Voor een lidmaatschap betaalt u € 24,00 per persoon per jaar.
De contributie wordt jaarlijks geïnd in januari, waarbij onze voorkeur uitgaat naar automatisch betalen, ter voorkoming van extra kosten! Hiertoe kunt u onderstaande machtiging invullen.

Mijn IBAN bankrekeningnummer:
Gegevensverwerking
In het kader van de nieuwe privacywetgeving genaamd AVG zijn wij verplicht u op de hoogte te stellen over wat de KBO met uw gegevens doet:
De KBO-afdeling Prinsenbeek gebruikt de gegevens op het inschrijfformulier om u van informatie te kunnen voorzien; denk hierbij aan contributie-inning, verzenden en bezorgen van nieuwsbrief, bijhouden van activiteiten-groepen, jubilarissen en uitnodigingen met alle ten dienste staande media.
Al uw persoonsgegevens worden met de grootste zorgvuldigheid gebruikt en zullen niet aan derden zonder uw persoonlijke schriftelijke goedkeuring worden verstrekt. De gegevens zijn goed beveiligd en zijn door slechts enkele bestuursleden te bereiken.Mijn deskundigheden:Mijn vaardigheden:Aangesloten bij:


Aanvullende opmerkingen / Voor vragen kunt u zich altijd wenden tot de ledenadministrateur.
Uw aanvraag lidmaatschap is met succes ontvangen. Wij zullen deze z.s.m. in onze administratie gaan verwerken!
Er waren wat fouten bij het verzenden van het formulier. Controleer nogmaals alle formuliervelden.
Scroll naar boven