Zilverberk

Senioren

De Katholieke Bond van Ouderen afd. Prinsenbeek is opgericht 28 juni 1954.
Notariële akte op 6 augustus 2004. Kamer van Koophandel nr. 20116193.31 In december 2011 telde onze afdeling ruim 1200 leden. Laatst gewijzigd op 27-06-2022, zie statuten.
Het doel van deze website is onze leden, (die een internetverbinding hebben) op moderne wijze op de hoogte te houden van het wel en wee in onze afdeling.
U kunt ook rechtstreeks via de elektronische snelweg verbinding maken met KBO-Brabant via www.kbo-brabant.nl om op de hoogte te blijven van de bond.
Deze telt momenteel 120.000 leden in 27 kringen en 320 afdelingen.

Seniorenvereniging KBO Prinsenbeek is aangesloten bij KBO-Brabant, gezeteld in Den Bosch

KBO-Brabant is een vereniging van en voor iedereen vanaf 50 jaar. Eén op de vijf 65+’ers in Noord-Brabant is lid van onze vereniging, en met circa 120.000 leden zijn we de grootste landelijke seniorenvereniging.

KBO-Brabant, KBO Gelderland, KBO Limburg, KBO Noord-Holland en KBO-Overijssel hebben hun krachten gebundeld in Senioren Netwerk Nederland. Dit netwerk vertegenwoordigt ruim 210.000 leden en is daarmee een krachtige stem van senioren als het gaat om pensioen, koopkracht, wonen, zorg, welzijn, veiligheid en mobiliteit.

KBO-Brabant, de Katholieke Bond van Ouderen, is een organisatie van senioren, die vanuit haar levensovertuiging tal van activiteiten ontplooit. Deze activiteiten zijn gericht op het behartigen van de belangen van ouderen en op het bevorderen van sociale contacten. Daarmee wil de bond het welzijn van senioren en hun participatie in de samenleving bevorderen.
KBO-Brabant is een organisatie die aansluit bij de wensen en behoeften van de leden. Waar leden zich ook nuttig kunnen maken op basis van hun ervaringen, kennis en kwaliteiten.

KBO-Brabant acht het ook van belang, dat steeds meer senioren het nut van de organisatie inzien. Enerzijds als zijnde de belangenbehartiger voor senioren. Anderzijds als aanbieder van diensten en producten die aansluiten bij de wensen en behoeften van senioren.
KBO-Brabant wil ook in de komende decennia een aantrekkelijke organisatie zijn en blijven voor senioren.
KBO-Brabant wil activiteiten ontplooien die de volwaardige participatie van de senioren in de samenleving bevorderen; zelfstandigheid, zelfredzaamheid en saamhorigheid staan daarbij centraal.
Doelgroep
KBO-Brabant rekent tot haar doelgroep: alle Brabantse senioren vanaf 50 jaar, ongeacht hun achtergrond, ervaring en opleiding.
Jonge senioren die nog actief zijn in de samenleving. Vitale senioren, meer of minder maatschappelijk actief, en oudere senioren die bijvoorbeeld contacten willen met leeftijdgenoten.

KBO-Brabant is een vereniging van en voor iedereen vanaf 50 jaar. Eén op de vijf 65+’ers in Noord-Brabant is lid van onze vereniging, en met circa 120.000 leden zijn we de grootste landelijke seniorenvereniging.

bestuur KBO
bestuur KBO Prinsenbeek. Vlnr: Bovenste rij Dijo van Gils, Louis Smits, Wim Batist, Sjan  Franken, Rienus Huijbregts. Onderste rij Elly van Vliet-Bekers, Wender de Beet, en Josien van Melis.

KBO-Brabant, KBO Gelderland, KBO Limburg, KBO Noord-Holland en KBO-Overijssel hebben hun krachten gebundeld in Senioren Netwerk Nederland. Dit netwerk vertegenwoordigt ruim 210.000 leden en is daarmee een krachtige stem van senioren als het gaat om pensioen, koopkracht, wonen, zorg, welzijn, veiligheid en mobiliteit.

KBO-Brabant, de Katholieke Bond van Ouderen, is een organisatie van senioren, die vanuit haar levensovertuiging tal van activiteiten ontplooit. Deze activiteiten zijn gericht op het behartigen van de belangen van ouderen en op het bevorderen van sociale contacten. Daarmee wil de bond het welzijn van senioren en hun participatie in de samenleving bevorderen.
KBO-Brabant is een organisatie die aansluit bij de wensen en behoeften van de leden. Waar leden zich ook nuttig kunnen maken op basis van hun ervaringen, kennis en kwaliteiten.

KBO-Brabant acht het ook van belang, dat steeds meer senioren het nut van de organisatie inzien. Enerzijds als zijnde de belangenbehartiger voor senioren. Anderzijds als aanbieder van diensten en producten die aansluiten bij de wensen en behoeften van senioren.
KBO-Brabant wil ook in de komende decennia een aantrekkelijke organisatie zijn en blijven voor senioren.
KBO-Brabant wil activiteiten ontplooien die de volwaardige participatie van de senioren in de samenleving bevorderen; zelfstandigheid, zelfredzaamheid en saamhorigheid staan daarbij centraal.
Doelgroep
KBO-Brabant rekent tot haar doelgroep: alle Brabantse senioren vanaf 50 jaar, ongeacht hun achtergrond, ervaring en opleiding.
Jonge senioren die nog actief zijn in de samenleving. Vitale senioren, meer of minder maatschappelijk actief, en oudere senioren die bijvoorbeeld contacten willen met leeftijdgenoten.

Scroll naar boven