Zilverberk

Seniorenvereniging KBO Prinsenbeek is er voor alle senioren vanaf 50 jaar.
Doel van de vereniging is om het welzijn van senioren en hun participatie in de samenleving te bevorderen, waarbij zelfstandigheid, zelfredzaamheid en saamhorigheid centraal staan.

Om dit te bewerkstelligen worden tal van activiteiten georganiseerd die zich richten op het behartigen van belangen van ouderen en op het bevorderen van sociale contacten.

Wat doet de KBO zoal:
-Belangenbehartiging op lokaal, provinciaal en landelijk niveau (denk hierbij aan politieke beslissingen over zorg, welzijn, wonen en pensioenbelangen);
-Vrijwillige ouderenadviseurs en belastinginvullers bieden desgevraagd hulp;
-Hulp en ondersteuning bij ICT
-Organiseren van informatieve en voorlichtingsbijeenkomsten over tal van actuele zaken;
-Dagelijks zijn er activiteiten in Ontmoetingscentrum De Zilverberk, b.v. zingen, verschillende kaart- en balspelen, biljart en beweging;
-Organiseren van gezellige bijeenkomsten zoals de wekelijkse inloop-/koffieochtend, bingo, dansavonden, carnavalsmiddag, adventsviering en reisjes;
-Maandelijks ontvangt u het blad ONS met boordevol informatie voor en door ouderen, uitgegeven door KBO Brabant, en daarbij de Nieuwsbrief van onze vereniging.

bestuur KBO
bestuur KBO Prinsenbeek. Vlnr: Bovenste rij Dijo van Gils, Louis Smits, Wim Batist, Sjan  Franken, Rienus Huijbregts. Onderste rij Elly van Vliet-Bekers, Wender de Beet, en Josien van Melis.

De Katholieke Bond van Ouderen afd. Prinsenbeek is opgericht 28 juni 1954. Bij de statutenwijziging op 27-06-2022 is de naam gewijzigd in Seniorenvereniging KBO Prinsenbeek.
Per 31 december 2023 telde de vereniging ongeveer 1100 leden.
Seniorenvereniging KBO Prinsenbeek is aangesloten bij KBO-Brabant.
Hierover kunt u meer informatie vinden op www.kbobrabant.nl

Alle activiteiten vinden plaats in Ontmoetingscentrum De Zilverberk.

Dankzij de enorme steun van KBO-leden en de Beekse gemeenschap is het gebouw in 2013 aangekocht van de Gemeente Breda, die het wilde sluiten.

Hiertoe werd Stichting De Zilverberk opgericht met als doel aankoop en exploitatie van het gebouw.

Seniorenvereniging KBO Prinsenbeek is hoofdhuurder van het pand. Voor meer informatie ga naar www.stichtingdezilverberk.nl

Scroll naar boven