Algemene Leden Vergadering KBO Prinsenbeek

Algemene Leden Vergadering KBO Prinsenbeek


21 maart 2024

maart 2024
UITNODIGING
Graag nodigen wij alle leden van onze seniorenvereniging uit voor de
ALGEMENE LEDENVERGADERING
op donderdagmiddag 21 maart 2024 in De Zilverberk
om 13.30 uur ontvangst met een kopje koffie/thee met traktatie

14.00 uur AGENDA
01. Opening en welkom door dhr. Wender de Beet, voorzitter.
02. Mededelingen.
03. Concept-notulen van de algemene ledenvergadering van 9 maart 2023.
04. Jaarverslag 2023.
05. Financieel verslag 2023 en begroting 2024.
06. Verslag van de kascontrolecommissie (de heren Ad van Praat 2021, Ad Meulemans 2022 en
Ton Broks 2023) met benoeming nieuw lid.
-aftredend lid van de kascommissie is dhr. Ad van Praat.
07. Bestuursverkiezing
-dhr. Rienus Huijbregts is volgens rooster aftredend en niet herkiesbaar.
-dhr. Louis Smits en mvr. Josien van Melis zijn volgens rooster aftredend en herkiesbaar.
08. Uitslag bestuursverkiezing.
09. Informatie over Stichting de Zilverberk.
10. Wat verder ter tafel komt
11. Rondvraag en sluiting van de vergadering

Het bestuur hoopt u allen op deze algemene ledenvergadering te mogen ontmoeten.

Namens het bestuur, Josien van Melis, secretaris.

Voorafgaand aan de vergadering zullen op papier beschikbaar zijn:
-concept-notulen 69ste algemene ledenvergadering van 9 maart 2023 en jaarverslag 2023
-financieel verslag 2023 en begroting 2024
Het jaarverslag 2023 en de notulen van 9 maart 2023 kunt u ook vinden op onze website:
www.kboprinsenbeek.nl

Na afloop van de vergadering gezellig samenzijn onder het genot van een drankje en hapje.

Volledige kalender bekijken

Scroll naar boven